Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw jasje voor bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 23 februari 2017

Vandaag ont­vingen bis­schop Punt en hulp­bis­schop Hendriks het eerste exemplaar van het vernieuwde bisdom­ma­ga­zine SamenKerk. Het magazine is in een compleet nieuw jasje gestoken. Per­soon­lijk, eigen­tijds en on­der­schei­dend zijn de kern­be­grippen van het nieuwe blad. Mgr. Punt is blij met de vernieuwde uitgave: “SamenKerk heeft een frisse uit­stra­ling gekregen. Passend bij het hui­dige visuele tijdperk”.

SamenKerk maakt de verbin­ding tussen pa­ro­chi­aan en bisdom. Het magazine biedt in­spi­re­rende inter­views, per­soon­lijke verhalen en pa­ro­chienieuws. Jochem Oor en Flora Bianchessi van Impulsar hebben de nieuwe vorm­ge­ving ont­wor­pen. Oor: “Het was essentieel om ons als designers te vereenzelvigen met de diepere missie van SamenKerk, zoals het bisdom die formuleert: ‘SamenKerk brengt het levende geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest naar voren. Het is het directe middel waar­mee de bis­schop in contact treedt met de pa­ro­chi­anen in het bisdom’.” SamenKerk mag opvallen te mid­den van andere publi­ca­ties.

Als onder­deel van de nieuwe stijl is ook een nieuw logo ont­wik­keld. Het is een symbool dat prikkelt, uitdaagt, uitno­digt. Het logo her­bergt het concept van verbin­ding: de letters SK zijn verenigd tot een nieuw, uniek symbool, refererend aan de essentie van SamenKerk: com­mu­ni­ca­tie, sa­men­komst, een­heid.

Details

Foto­se­rie

Hier­on­der enkele foto's van de druk van de nieuwe SamenKerk bij Drukkerij Van der Perk en het in ont­vangst nemen van een eerste exemplaar uit han­den van Jochem Oor en Flora Bianchessi van Impulsar.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose