Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde Tienerdag 2017

gepubliceerd: woensdag, 8 februari 2017
Geslaagde Tienerdag 2017

Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam orga­ni­seer­de 5 februari een tiener­dag voor tieners uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In totaal meld­den zich ruim veer­tig tieners aan vanuit ver­schil­lende plaatsen uit ons bisdom. De dag begon met een Heilige mis te Aalsmeer in de O.L.V. van de berg Carmel­kerk.

De hulp­bis­schop Mgr. Hendriks ging voor tij­dens deze vie­ring, die werd begeleid door de band Livingtree. Deze groep jonge muzi­kanten uit Haar­lem ver­zorgde op passende wijze de muziek tij­dens de mis. Na de eucha­ris­tie­vie­ring was het tijd voor een een­vou­dige lunch om ver­vol­gens met een tiental auto’s te ver­trek­ken rich­ting Jumpskillz in Hoofd­dorp!

Bij aan­komst kreeg ieder special springsokjes aan om de hygiëne te waar­bor­gen. Twee uur lang werd er gesprongen op de Trampolines van Jumpskillz. Tussendoor was er de moge­lijk­heid om langs de baan wat uit te rusten of te drinken. Er werd door een enkeling nog een bord- of kaartspel gespeeld. Na twee uur waren de meeste tieners flink moe gesprongen en was ieder voldaan na een ontspannen en gezellige editie van de tiener­dag 2017.

Bent u bezig met tieners en jon­ge­ren in uw pa­ro­chie?

Bent u in uw pa­ro­chie spe­ci­fiek met tieners en jon­ge­ren bezig. Of zijn er mensen in uw omge­ving die dit bericht graag zou­den ont­van­gen. U kunt hen of uzelf laten in­schrij­ven via de on­der­staan­de link voor in­for­ma­tie over de tiener­acti­vi­teiten in ons bisdom.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose