Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde Tienerdag 2017

gepubliceerd: woensdag, 8 februari 2017
Geslaagde Tienerdag 2017

Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam orga­ni­seer­de 5 februari een tiener­dag voor tieners uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In totaal meld­den zich ruim veer­tig tieners aan vanuit ver­schil­lende plaatsen uit ons bisdom. De dag begon met een Heilige mis te Aalsmeer in de O.L.V. van de berg Carmel­kerk.

De hulp­bis­schop Mgr. Hendriks ging voor tij­dens deze vie­ring, die werd begeleid door de band Livingtree. Deze groep jonge muzi­kanten uit Haar­lem ver­zorgde op passende wijze de muziek tij­dens de mis. Na de eucha­ris­tie­vie­ring was het tijd voor een een­vou­dige lunch om ver­vol­gens met een tiental auto’s te ver­trek­ken rich­ting Jumpskillz in Hoofd­dorp!

Bij aan­komst kreeg ieder special springsokjes aan om de hygiëne te waar­bor­gen. Twee uur lang werd er gesprongen op de Trampolines van Jumpskillz. Tussendoor was er de moge­lijk­heid om langs de baan wat uit te rusten of te drinken. Er werd door een enkeling nog een bord- of kaartspel gespeeld. Na twee uur waren de meeste tieners flink moe gesprongen en was ieder voldaan na een ontspannen en gezellige editie van de tiener­dag 2017.

Bent u bezig met tieners en jon­ge­ren in uw pa­ro­chie?

Bent u in uw pa­ro­chie spe­ci­fiek met tieners en jon­ge­ren bezig. Of zijn er mensen in uw omge­ving die dit bericht graag zou­den ont­van­gen. U kunt hen of uzelf laten in­schrij­ven via de on­der­staan­de link voor in­for­ma­tie over de tiener­acti­vi­teiten in ons bisdom.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose