Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe stafmedewerker kerkopbouw

Afscheid van Martin Frederiks

gepubliceerd: maandag, 6 februari 2017
foto: Arsacal.nl
Nieuwe stafmedewerker kerkopbouw

Op de kerk­besturen­dag van 4 februari werd min of meer de fakkel van de kerkop­bouw over­ge­dragen naar een nieuwe mede­wer­ker: drs. Martin Frederiks zal bin­nen­kort met pensioen gaan en hij wordt opge­volgd door dhr Marius van der Knaap, die tot nu toe jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom was.

Martin Frederiks heeft bijna 41 jaar in het bisdom gewerkt, waar­van bijna negen­tien jaar als staf­mede­wer­ker kerkop­bouw. Aan het einde van de dag werd dit gememoreerd en kreeg hij van zijn op­vol­ger bloemen overhan­digd. Martin Frederiks bedankte in zijn woordje allen, maar bij­zon­der de bis­schop Jozef Punt, die met bezieling lei­ding heeft gegeven aan het proces van kerk­ver­nieu­wing.

Later zal in de kring van het bisdom afscheid wor­den geno­men van drs. M. Frederiks.

De kerk­besturen­dag was de vuur­doop voor de nieuwe mede­wer­ker op dit terrein en dat leidde tot tevre­den reacties.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose