Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toekomst voor onze parochies

Kerkbesturendag rond notitie ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’

gepubliceerd: maandag, 6 februari 2017
foto: Dr. Bart Putter
De inleidingen vonden plaats in twee groepen: de zaal van het bisschopshuis
De inleidingen vonden plaats in twee groepen: de zaal van het bisschopshuis
foto: Dr. Bart Putter
Toekomst voor onze parochies
De econoom tijdens zijn inleiding
De econoom tijdens zijn inleiding

Zater­dag 4 februari was er in en rond de Haar­lemse Sint Bavo ka­the­draal een dag voor de kerk­be­stuurs­le­den rond de nieuwe gespreks­no­ti­tie van het bisdom ‘Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving’. De opkomst was veel groter dan verwacht.

Die notitie gaat over de toe­komst van de pa­ro­chies: wanneer is een pa­ro­chie vitaal genoeg om door te gaan? Hoe kunnen we de pa­ro­chie levens­krachti­ger maken, maar ook: wanneer moet een kerk sluiten? Voor de kerk­be­stuurs­le­den was het tege­lijk een dag om te proeven van de nieuwe editie van de kerk­besturen/manage­ment cursus, die het bisdom in samen­wer­king met KSBW voor de derde keer ver­zorgt.

Oor­spron­ke­lijk zou de dag in Heiloo zijn, maar daar was de lokatie uit­ein­delijk te klein, zodat moest wor­den uitgeweken naar de Haar­lemse ka­the­drale basiliek. Zo’n 165 kerk­be­stuurs­le­den had­den zich aangemeld. Dat was eigen­lijk Voor­zienig­heid: voor ie­der­een was het een goede erva­ring om een dagje kennis te maken met de nieuwe ruimten onder de ka­the­draal en in het bis­schops­huis daar­naast.

De dag begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant. Wie zijn homilie wil nalezen, kan op zijn web­si­te terecht:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose