Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ziekenapostolaat Nederland

Zaterdag 11 februari 10.30 uur Bloemendaal

gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017
Ziekenapostolaat Nederland

Op zater­dag 11 februari 2017 (Feest­dag O.L.V. van Lourdes) is er om 10.30 uur in de paro­chie­kerk van Bloe­men­daal een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring b.g.v. de 91e ver­jaar­dag van het Ziekenapos­to­laat in Neder­land en de We­reld­zie­ken­dag. In 2017 is de 25e We­reld­zie­ken­dag, ooit inge­steld door de heilige paus Johannes Paulus II. Alle leden en begunsti­gers van het Ziekenapos­to­laat zijn hier­voor van harte uit­ge­no­digd.

De pastoors Floris van Bun­scho­ten en Eric van Teijlingen celebreren de Mis. De predi­ca­tie wordt ver­zorgd door diaken John Versteeg, moderator van het Ziekenapos­to­laat. Na afloop is er gelegen­heid tot ont­moe­ting met koffie/thee.

Dezelfde dag is de vernieuwde web­si­te van het Ziekenapos­to­laat online met in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten van het Ziekenapos­to­laat.

Het Ziekenapos­to­laat Neder­land is een gebeds­ge­meen­schap voor en door zieke, oudere of aan huis gebon­den gelo­vi­gen, die door hun gebed actief mee­werken aan het gees­te­lijk leven van onze rooms-katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap. Het is een apos­to­laat door zieken zelf. Wij vragen hen iedere dag, bij voor­keur ’s mid­dags rond de klok van drie uur, hun lij­den en/of licha­me­lijke en gees­te­lij­ke gebreken aan God op te dragen en zo hun lij­den met het vrucht­ba­re lij­den van Christus te vereni­gingen om het ten goede te laten komen aan de Kerk en de wereld.

Via de nieuwe web­si­te van het Ziekenapos­to­laat kunt u zich opgeven als lid van het Ziekenapos­to­laat en voor het ont­van­gen van de maan­de­lijkse zieken­brief, die u iedere derde week van de maand per email zal ont­van­gen. Het Ziekenapos­to­laat ver­zorgt iedere eerste dins­dag van de maand om kwart over één een uur lang het pro­gram­ma ‘Vonken van Hoop’ op Radio Maria.

Details

wat: fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring b.g.v. We­reld­zie­ken­dag
waar: RK pa­ro­chie Aller­hei­ligst Sacra­ment, Bispinck­park 1, Bloe­men­daal
wanneer: zater­dag 11 februari 2017
aan­vang: 10.30 uur aan­vang eucha­ris­tie­vie­ring
einde: 12.15 uur verwacht einde
    in­for­ma­tie: Ziekenapos­to­laat, Postbus 12, 2060 AA Bloe­men­daal
tele­foon: (023) 53 60 615 (werk­da­gen 10.00 - 12.00 uur)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose