Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe CSLK bundel: Sociaal Saamhorig Solidair

B.g.v. 125 jaar Rerum Novarum

gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2017
Nieuwe CSLK bundel: Sociaal Saamhorig Solidair

Met de en­cy­cliek Rerum Novarum rea­geerde Paus Leo XIII 125 jaar gele­den op de sociale ver­an­de­ringen van zijn tijd. Men­se­lijke waar­dig­heid zou de leidraad moeten wor­den van het han­de­len van politici en werk­ge­vers, en werk­ge­vers en werknemers zou­den zich samen moeten inzetten voor het alge­meen wel­zijn. Ook nu gaan de snelle sociale ver­an­de­ringen ten koste van mensen die niet mee kunnen doen, en de verschillen tussen mensen wor­den steeds groter.

Wat zijn de hui­dige sociale kwesties en welke oplos­singen geven de principes die in 125 jaar katho­liek sociaal denken zijn uit­ge­werkt? De auteurs in deze bundel komen in hun ant­woord steeds weer terug op het mens­beeld dat lei­dend is voor het ant­woord op deze vragen van onze tijd. De bundel, met zo’n 110 bladzijdes, bevat onder meer de lezingen die op de jubileum­bij­een­komst op 29 april door het CSLK werd geor­ga­ni­seerd in het Catha­rij­neconvent te Utrecht.

Inhoud

De volgende lezingen zijn opgeno­men in de bundel:

  • Mgr. Dr. J. Hendriks – voor­woord
  • Dr. E. Sengers - De maat­schap­pe­lijke impact van sociale leer
  • Drs. V. Scheffers - Rerum Novarum: de Magna Charta van de chris­te­lijke sociale actie
  • Ing Ph. Weijers BScR - De factor arbeid in de Katho­lie­ke Sociale Leer
  • Dr. R. te Velde - Neotho­misme als cultuurkri­tiek voor poli­tiek, economie en samen­le­ving
  • Dr. E. Smole­naars - De Sociale Kwestie in de 21ste eeuw en de ontdek­king van soul in de socio­lo­gie
  • Mr. H. van de Kraats - Kracht van waar­den
  • Drs. P. Fey, Drs. R. Reijs­bergen - CNV vakbonds­werk en arbeidsver­hou­dingen in chris­te­lijk sociaal per­spec­tief

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij altijd uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,12. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. bundel RN.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose