Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?

gepubliceerd: vrijdag, 23 december 2016
Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl

Pa­ro­chies hou­den hun adresge­ge­vens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de pa­ro­chie komen wonen of als ze ver­hui­zen naar bij­voor­beeld een ver­zor­gingshuis. Als mensen over­lij­den, weet de pa­ro­chie dit en zal zij hen geen brieven of pa­ro­chie­blad meer sturen.

Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden Admi­ni­stra­tie

De pa­ro­chie maakt hier­voor gebruik van SILA (Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden Admi­ni­stra­tie), dat samen­werkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de over­heid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling.

Maar voordat het zover is, houdt de over­heid een in­ter­netconsul­ta­tie. U kunt dus rea­geren op dit voor­ne­men van de poli­tiek!

Met SILA blijft u zelf in beeld bij de pa­ro­chie. Als u verhuist, is het niet nodig om een adreswijzi­ging door te geven. En u maakt het moge­lijk dat de pa­ro­chie ook anderen in beeld houdt. De Kerk heeft een waarde­volle bijdrage aan de samen­le­ving en SILA helpt dat mee moge­lijk maken!

Vul de in­ter­netconsul­ta­tie vandaag nog in, want rea­geren kan maar tot 3 februari 2017.

Hoe kan ik rea­geren?

Ga naar de speciale web­si­te. De naam van de in­ter­netconsul­ta­tie is voluit ‘Wijzi­ging Besluit BRP ivm verkorten inschrijf­ter­mijn vreem­de­lingen e.a.’. U kunt op de web­pagina direct een korte reactie kwijt, maar u kunt ook een do­cu­ment (doc, docx, odt of pdf) met uw reactie insturen.

Geef aan waarom u vindt, dat de basisregistratie personen (BRP) gegevens moet blijven door­ge­ven aan SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de pa­ro­chie. Vul daarna uw naam in. Deze wordt niet ge­pu­bli­ceerd, tenzij u toestem­ming geeft.

 

SILA - Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose