Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstdiner Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam

Zondag 18 december • 17.30 uur • Emmausparochie (Boomkerk) Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 30 november 2016

Het Jon­ge­ren­plat­form nodigt alle jon­ge­ren uit voor het sfeer­volste kerst­feest van 2016. Dit jaar gehou­den in de hoofd­stad van ons land, Am­ster­dam! De geboorte van Jezus is een feest en de bood­schap die Hij voor ons heeft is nog steeds van deze tijd. Een goede reden dus om op een speciale manier dit kers­feest te gaan vieren. Ontmoet elkaar in hart­ver­war­mende kerstsferen en geniet van het heer­lijke kerst­di­ner geor­ga­ni­seerd door het Jon­ge­ren­plat­form van ons bisdom!

Onderweg in ver­trouwen

“Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Beth­le­hem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten in­schrij­ven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwan­ger was”.

Hoe haal je het in je hoofd om zo’n reis te maken met je zwan­gere verloofde. Het was de opdracht van de Keizer en Jozef had geen andere keuze. Veel mensen hebben vandaag ook geen keuze. Ze moeten onderweg gaan, ze zijn op de vlucht of zoeken om een andere reden een beter bestaan. Zelf zijn we ook onderweg en weten we niet altijd waar ons eind­punt ligt. Wat maakt dat alles zo vaak op zijn pootjes terecht­komt? Deze kerst gaan we op een bij­zon­dere manier mee op reis met Jozef en Maria en ge­za­men­lijk op zoek naar ant­woor­den. Ga je mee?

Goed doel

Traditie getrouw wordt er een goed doel verbon­den aan het kerst­di­ner. Een aantal WJD-gan­gers or­ga­ni­se­ren in navol­ging van de ge­meen­schap Sant’ Egidio dit jaar in hun eigen omge­ving een kerst­di­ner voor eenzame ouderen of dak­lo­zen. Voor deze diners en voor het diner in Am­ster­dam van Sant’ Egidio zelf zamelen wij cadeaus in, deze cadeaus schenken zij na afloop van hun kerst­di­ner als kerstcadeau aan hun gasten. Dit kerst­di­ner is op die manier niet alleen een feest voor ons­zelf, maar ook voor mensen die kerst niet zo kunnen vieren als wij dat doen. Ideeën voor wat jon­ge­ren kunnen geven zijn te vin­den op jonge­kerk.nl bij ‘Meer over Hanneke en Gerco’ en ‘Jouw geschenk’ onder aan dat bericht. Bij de entree kunnen jon­ge­ren hun geschenk aanbie­den.

Pro­gram­ma

Het diner vind plaats in de Boom­kerk te Am­ster­dam. De avond begint om 17.30 uur. met een korte vie­ring, muzikaal begeleid door Hanneke en Gerco. We maken samen een tocht door ons eigen leven aan de hand van het eeuwen­oude kerst­ver­haal. Ver­vol­gens schuiven we aan voor een fees­te­lijk kerst­di­ner en kijken we terug op een prach­tig jaar met bij­zon­dere Wereldjon­gere­da­gen en vele andere mooie ont­moe­tingen. Jon­ge­ren kunnen zich opgeven via de on­der­staan­de link. Meer info is te vin­den op Facebook of op Jonge­kerk.nl.

Aanmel­den vóór 14 de­cem­ber

Je kunt je een­vou­dig aanmel­den via het formulier op de web­si­te:

Let op! Aanmel­den via het Facebook eve­ne­ment is niet voldoende! Als de entree een be­lem­me­ring vormt om te kunnen komen, graag even contact opnemen met Matthijs Jansen:

Foto’s 2015

Joost Hinfe­laar plaatste van het Kerst­di­ner van 2015 een mooie fotoreportage op Facebook:

Organi­sa­tie

Het Jon­ge­ren­plat­form van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert dit kerst­di­ner en kijkt uit naar je komst op 18 de­cem­ber in Am­ster­dam.

Jongerenplatform
Het Jon­ge­ren­plat­form

Prak­tische in­for­ma­tie

wanneer: Zondag 18 de­cem­ber 2016
tijd: 17.30 uur
waar: Emmaüs pa­ro­chie (Boom­kerk)
Admiraal de Ruijterweg 406, Am­ster­dam
entree: € 15,- (incl. drankjes)
dress­co­de: Gala / chique
open­baar ver­voer: Vanaf station Sloter­dijk tram 12 rich­ting Amstel­sta­tion
(uitstappen halte Wiltzanghlaan) of 15 min. lopen
parkeren: Gratis
meer info: Facebook

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose