Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Naar de kerststallenmarkt in Kevelaer

Zaterdag 10 december

gepubliceerd: dinsdag, 22 november 2016

Naar de Kerststallenmarkt KevelaerDe bekende Kevelaer­groepen van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren op zater­dag 10 de­cem­ber 2016 een een­daag­se reis naar Kevelaer (Duits­land).

We gaan hier de kapel van Onze Lieve Vrouw Troos­te­res van de Bedroef­den bezoeken en na­tuur­lijk de kerst­stallen­markt. Een mooie dag voor Kevelaerfans én voor liefhebbers van kerst­groepjes. Aan het eind van de dag vieren we in de Kaarsen­ka­pel de eucha­ris­tie en sluiten we af met een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Pro­gram­ma

Rond de klok van 12.00-12.30 uur arriveren we in Kevelaer, waarna u vrije tijd heeft tot 16.30 uur voor de eucha­ris­tie­vie­ring in de Kaarsen­ka­pel. Aan­slui­tend is er nog een warme maal­tijd in een restaurant en rond 19.00 uur ver­trek­ken we uit Kevelaer (recht­streeks naar de opstap­plaatsen).

Deelname

Deelname geschiedt op basis van aanmel­ding en betaling vooraf (bij afmel­ding helaas geen restitutie). Aanmel­ding t/m 5 de­cem­ber 2016.

Inbegrepen

ver­voer per luxe tou­ringcar, koffie/gebak op heenreis, eucha­ris­tie­vie­ring in Kevelaer, driegangen­maal­tijd en (pas­to­rale) be­ge­lei­ding.

Niet inbegrepen

Annule­rings-/reis­ver­ze­ke­ring, drankjes bij de maal­tijd. Graag bij opgave diëten (o.a. vegeta­risch) en mobili­teit (bijv. rol­stoel) niet vergeten te vermel­den.

Prijzen

Vol­was­se­ne € 55
kind t/m 12 jaar € 40
Overschrij­ving van het deelname­be­drag vooraf op:
NL67 INGB 0005 2625 19
t.n.v. I.P.M. van Stiphout-Boos, o.v.v. “Naam + Advent 2016”

Vertrek­plaatsen en -tij­den

8.00 uur - Alkmaar, station CS
8.30 uur - Volen­dam, H. Maria­kerk, Julianaweg
8.30 uur - Heem­ste­de, OLVH-kerk, Valken­burg­plein
9.00 uur - Am­ster­dam, station Sloter­dijk, busopstap­plaats bene­den
9.45 uur - Hilversum, H. Vitus­kerk, Emma­straat

In­for­ma­tie en opgave

  • kevelaer­bede­vaart@outlook.com
  • Dea Broersen (06-25021417)
  • pastoor Eugène Jonger­den (06-51265724)
  • Jos Martens (06-16666900)
  • Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
  • pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose