Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoserie en verslag eerste dag Romebedevaart

Nederlandse dag in Rome

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2016
foto: Ramon Mangold
Fotoserie en verslag eerste dag Romebedevaart

Een schit­te­rende serie foto’s hebben we ont­van­gen van foto­graaf Ramon Mangold die ook vorig jaar verant­woor­de­lijk was voor de mooiste platen. We plaatsen ze samen met het ver­slag, zodat ook de thuis­blij­vers helemaal op de hoogte zijn.

Vandaag de Neder­landse Dag, de reden voor onze bede­vaart naar Rome. Tegen de twee­dui­zend Neder­lan­ders verzamel­den zich in de Sint Pieters­kerk voor een mooie eucha­ris­tie­vie­ring. Er waren groepen uit alle bis­dom­men maar ook pelgrims van een KRO-reis, KBO-reis, hon­derd scholieren van een scholenkoepel uit Brabant en tien­tal­len koningsparen en vendelzwaaiers van gil­den uit het Zuiden des Lands. Een mooie vie­ring met bijna alle bis­schop­pen, bij elkaar zo’n vijf­tien pries­ters en diakens uit ons bisdom, en waarbij een van onze se­mi­na­risten als acoliet optrad. Na de vie­ring kwam paus Fran­cis­cus de Neder­lan­ders begroeten en sprak ze toe. Vier van onze pelgrims kon­den na afloop de paus een hand geven, waar­on­der Zuster Bernadina. Ze had helaas enkele uren eer­der haar enkel verzwikt en zat in een rol­stoel vooraan...!

Na deze bij­zon­dere vie­ring verlieten we de kerk en wer­den we verwacht voor een lunch. Maar met al deze pelgrims eten betekende wel wat wachtrijen. Op de weg naar de lunchlo­ca­tie bleek een rol­trap omhoog niet te werken. Hoe zou­den we Zr. Bernadina in de rol­stoel boven krijgen? Gelukkig horen zeven legeraal­moe­ze­niers tot onze groep. Zij til­den de eer­waarde zuster met rol­stoel en al een stuk naar boven. Na deze maal­tijd was het tijd voor een stads­wan­de­ling. Som­mi­ge pelgrims namen een taxi rich­ting de basiliek Santa Maria Maggiore, anderen wan­de­len door het stads­cen­trum van Rome. Bij diverse bekende toe­ris­tische plekken in de stad kwam je steeds weer groepjes Neder­lan­ders tegen, herken­baar aan de speciale sjaaltjes. Het ene groepje nam onderweg een ijsje, het andere een koppie.

Om vijf uur waren alle 900 pelgrims van de bisdom­groepen in de grootste Maria­kerk van Rome voor een Vesper­vie­ring. Na afloop verzamel­den we ons en ging met de metro terug naar ons hotel voor een lekkere maal­tijd van pasta Amatriciana, kip en salade en ijs. Voor twee jarigen van vandaag werd het licht in het restaurant gedoofd, kwamen twee toetjes met een ver­jaar­dags­kaarsje en zongen we Lang zullen ze leven.

Het was een gewel­dige, in­druk­wek­kende maar wederom vermoeiende dag. De pelgrims genieten van het gebo­den pro­gram­ma en kijken uit naar de dag van morgen!

Uitzen­ding gemist

De Eucha­ris­tie­vie­ring kan nog een keer wor­den teruggekeken op de web­si­te van de NPO.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose