Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiltenbergstudies aangeboden aan de paus

Tijdens Romereis Sint Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2009
Het Sint Boni­fa­tius-instituut van De Tilten­berg bezocht vorige week met 42 deel­ne­mers Rome, waar men ont­moe­tingen had met onder meer moe­der Anima Christi en pries­ter Antoine Bodar en de be­lang­rijk­ste plaatsen van de ďeeuwige stadĒ bezocht. Ook een bezoek aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit stond op het pro­gram­ma. Het Sint Boni­fa­tius-instituut is sinds kort met deze uni­ver­si­teit verbon­den. Daar wer­den zij verwelkomd door de rector magnificus mgr. S. Fisichella, die tevens presi­dent van de pau­se­lijke academie voor het leven is, en door de decaan van de theo­lo­gische facul­teit, mgr. R. Gerardi. Op de laatste dag van dit bezoek kregen de pelgrims de gelegen­heid paus Bene­dic­tus XVI te ont­moe­ten die het Sint Boni­fa­tius-instituut uit Vo­ge­len­zang harte­lijk begroette. Tijdens deze algemene audiŽntie op woens­dag 22 april kreeg de rector van De Tilten­berg de gelegen­heid de twee eerste delen van De Tilten­bergstudies aan de paus aan te bie­den, die deze publi­ca­ties aan­dach­tig bekeek en bemoe­digende woor­den sprak.

Het eerste deel is ge­schre­ven door Dr. P. Hamans en gaat over de ge­schie­de­nis van de pries­ter­oplei­ding in het bisdom Haar­lem van 1559-2009. Deze uitgave wordt op de Wil­li­brord­dag van 4 mei aanstaande Ė daags na roe­pingen­zon­dag - op de Tilten­berg ge­pre­sen­teerd. Op 12 mei zal het 450 jaar gele­den zijn dat het eerste bisdom Haar­lem werd opgericht.

Foto's: Leobard Hinfe­laar

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose