Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed om barmhartigheid

Gebedskaart en poster bij afsluiting Heilig Jaar

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2016

Op zon­dag 20 no­vem­ber sluit paus Fran­cis­cus in Rome het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid (8 de­cem­ber 2015 t/m 20 no­vem­ber 2016) af. Omdat de bood­schap van barm­har­tig­heid ook na de afslui­ting van het Heilig Jaar actueel en rele­vant blijft, is een gebeds­kaart gemaakt die samen met een poster in ver­schil­lende bis­dom­men wordt verspreid.

Werken van barm­har­tig­heid

Met het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid nodigde paus Fran­cis­cus uit tot het doen en het onder­vin­den van barm­har­tig­heid. De paus riep op om de werken van barm­har­tig­heid concreet in te oefenen om nog meer instru­ment van Gods barm­har­tig­heid te wor­den. De gebeds­kaart brengt daarvoor de tekst van paus Fran­cis­cus in her­in­ne­ring, waarin deze het Heilig Jaar aan­kon­dig­de. In deze bul over het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid (Misericordiae vultus), schrijft paus Fran­cis­cus over het grote belang van de werken van barm­har­tig­heid.

De paus noemt de werken van barm­har­tig­heid een manier om ons geweten wakker te schud­den. “Jezus houdt ons deze [licha­me­lijke en gees­te­lij­ke] werken van barm­har­tig­heid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leer­lin­gen. [..] Laten wij de woor­den niet vergeten van de heilige Johannes van het Kruis: ‘In de avond van het leven zult u ge­oor­deeld wor­den over­een­koms­tig uw liefde’.”

Tijdens het Heilig Jaar deed paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping het voorstel om de tra­di­tio­nele werken van barm­har­tig­heid aan te vullen met een nieuw werk van barm­har­tig­heid: zorg voor de schep­ping. Paus Fran­cis­cus: “In onze snel ver­an­de­rende en toe­ne­mend geglobaliseerde wereld, ontstaan vele nieuwe vormen van armoede. In reactie daarop moeten we crea­tief zijn in het ont­wik­ke­len van nieuwe en prak­tische vormen van liefde­volle actie, als concrete uitdruk­kingen van de weg van barm­har­tig­heid.”

Barm­har­tig­heid onder­vin­den

De paus bena­drukte ook het aspect van ver­ge­ving. In zijn bood­schap voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (26-31 juli 2016) schrijft paus Fran­cis­cus: “Wanneer we ons hart met be­schei­den­heid en oprecht­heid openstellen, mogen we op een heel concrete manier de barm­har­tig­heid van God ervaren.”

De paus reikte daarbij het gebed aan van zuster Faustina dat op de gebeds­kaart en de poster is afgedrukt. Zuster Faustina (1905-1938) is een ‘apostel’ van de bood­schap van barm­har­tige liefde van God voor elke mens. Zij ijverde voor de in­stel­ling van de Zondag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. Deze werd uit­ein­delijk in het Heilig Jaar 2000 door paus Johannes Paulus II inge­steld voor de tweede zon­dag van Pasen.

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose