Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenactie Startdag

Zaterdag 12 november 10.00 uur Utrecht

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2016
foto: vastenactie.nl
Vastenactie Startdag

Hoewel de Advent nog moet komen, vindt op zater­dag 12 no­vem­ber 2016 al de jaar­lijkse Start­dag van de Vas­ten­ac­tie plaats. De Start­dag is hét ont­moe­tings­mo­ment tij­dens de voor­be­rei­dings­pe­rio­de op de ko­men­de Vas­ten­ac­tie. De Start­dag is ter voor­be­rei­ding op de ko­men­de campagne en het campagne­pro­ject in El Salvador.

Net als voor­gaande jaren vindt de Start­dag plaats in Ver­ga­der­cen­trum Domstad, Konings­ber­ger­straat 9 in Utrecht. Ook dit jaar zijn er twee rondes met lezingen en work­shops. Deel­ne­mers kunnen twee ver­schil­lende lezingen / work­shops kiezen.

“Samen met de ambassadrice van El Salvador kijken we naar de situatie van het land, en met bevlogen sprekers bespreken we de situatie in San Salvador en andere rele­vante thema’s. Binnen het thema ‘Eilan­den van Hoop’ kijken we naar geïso­leerde plekken waar hoop lang­zaam mag groeien, omgeven door een jungle van geweld. Dit thema past bij de in­spi­ra­tie die we willen bie­den en is tege­lijker­tijd ook het thema voor de overkoepelende campagne.”

De inloop van de dag is om 9.45 uur. Het pro­gram­ma start om 10.30 uur en duurt tot uiter­lijk 16.00 uur. De in­spi­re­rende sprekers en work­shopgevers bie­den hand­vat­ten die kunnen wor­den gebruikt ter voor­be­rei­ding op de campagne. De ge­za­men­lijke momenten bie­den ruimte om ideeën uit te wisselen en te net­werken.

Lezingen

  • L1 - Een reis­ver­slag uit El Salvador (Margot de Zeeuw, Vas­ten­ac­tie)
  • L2 - Het beste nieuws van de wereld (Jour­na­list en schrijver Ralf Bodelier)
  • L3 - De nieuwe Hongerdoek toe­ge­licht (Missio­nair veld­wer­ker Guus Prevoo)

Work­shops

  • W4 - Van angst naar hoop (Jos van Genugten)
  • W5 - Eilan­den van Hoop (Marike Kuperus, adviseur en auteur)
  • W6 - Leven in een bende (Nino Hensen en Mariette Stout)
  • W7 - El Salvador, in de schaduw van Romero (vakbonds­lei­ders El Salvador)
  • W8 - Vas­ten­ac­tie voor Scholen (Angelique Steysel)

Details

datum: Zater­dag 12 no­vem­ber 2016
aan­vangs­tijd: 10.00 uur
afslui­ting: 16.00 uur
lokatie: Ver­ga­der­cen­trum Domstad, Konings­ber­ger­straat 9, Utrecht
meer in­for­ma­tie: www.vas­ten­ac­tie.nl/start­dag2016
aanmel­den: www.vas­ten­ac­tie.nl/start­dag2016/aanmel­denstart­dagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose