Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vaticaan over cremeren en begraven

Instructie - Ad resurgendum cum Christo

gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2016
Begraven van een overleden gelovige heeft de voorkeur
Begraven van een overleden gelovige heeft de voorkeur

De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft in opdracht en met goed­keu­ring van paus Fran­cis­cus op 25 ok­to­ber een nieuw do­cu­ment ge­pu­bli­ceerd. De naam van het do­cu­ment (geda­teerd op 15 au­gus­tus 2016) is ontleend aan de begin­woor­den ervan: ‘Ad resurgendum cum Christo’ - om te verrijzen met Christus.

Het do­cu­ment is een in­struc­tie en geeft aan­wij­zingen met betrek­king tot de begrafenis van overle­den gelo­vi­gen en het bewaren van de as in het geval van een crematie. De naam van het do­cu­ment duidt aan dat de aan­wij­zingen zijn opge­steld in het licht van het chris­te­lijk geloof in de ver­rij­ze­nis. Wat is een in­struc­tie voor een soort do­cu­ment? Een in­struc­tie is een ver­kla­ring van de Romeinse curie om wets­voor­schriften uit te leggen en de implemen­ta­tie ervan nader uit te werken en te bepalen.

De nieuwe in­struc­tie ‘Ad resurgendum cum Christo’ van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft een tweele­dig doel. Op de eerste plaats wil het do­cu­ment uitleggen waarom de begrafenis van een overle­den gelo­vi­ge de voor­keur heeft (leerstellige en pas­to­rale redenen op een rijtje gezet). Op de tweede plaats geeft het do­cu­ment een aantal normen met betrek­king tot het bewaren van de as in geval van een crematie want crematie is op zich toe­ge­staan.

Neder­landse vertaling

(bron: SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose