Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Warm welkom op Dag voor nieuwe Katholieken

gepubliceerd: zondag, 16 oktober 2016

De vijfde editie van de dag voor nieuwe katho­lie­ken was zater­dag 15 ok­to­ber een feit. De dag stond in het teken van harte­lijk­heid, ont­vangst en welkom en werd door het bisdom aan­ge­bo­den om nieuwe katho­lie­ken, partners en mensen in voor­be­rei­ding om katho­liek te wor­den van harte in de Kerk welkom te heten. Het was een warm welkom. De gasten wer­den opgewacht met koffie, thee en een lekkere vlaai en ook de lunch was goed ver­zorgd.

Onze gastheer namens het bisdom, Mgr. Hendriks was het grootste deel van de dag aanwe­zig. Hij heeft een inspi­re­rende inlei­ding gegeven en vragen beant­woord. Zo werd hem gevraagd naar zijn per­soon­lijke weg in zijn roe­ping maar ook naar vrouwen in het ambt en zijn per­soon­lijke visie op zaken. Eerder in de ochtend heeft Roy Peters zijn bij­zon­dere ge­tui­ge­nis gegeven en daarna hebben de deel­ne­mers in groepjes over hun eigen weg gedeeld. Er was onderling veel herken­ning. Voor ont­moe­ting en gesprek was veel tijd ingeruimd tij­dens de lunch en de af­slui­ten­de borrel.

Al met al mogen we terug­kij­ken op een een geslaagde dag die zeker voor herhaling vat­baar is. Nieuwe katho­lie­ken mogen zich welkom en thuis voelen.

Mgr. Hendriks heeft zelf ook een bericht op zijn web­si­te gezet:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose