Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst jongerenpastoraat

Zaterdag 22 oktober • 10.30 uur • Duivendrecht

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2016
Netwerkbijeenkomst jongerenpastoraat

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Som­mi­ge personen hebben ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis.

De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ont­moe­ten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den. We sluiten de ochtend af met een lunch, aan­ge­bo­den door het bisdom.

La Vie

Speciaal voor deze gelegen­heid is Rolanda Feitz van het R.K. centrum La Vie uit­ge­no­digd. La Vie biedt gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding en onder­steu­ning in psycho­so­cia­le noden vanuit een chris­te­lijke iden­ti­teit. Rolanda heeft voor­heen in de reguliere gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg gewerkt, maar is inmiddels al jarenlang één van de vaste gees­te­lijk bege­lei­ders van La Vie. Zij zal ons deze ochtend meer ver­tellen over La Vie en wat dit centrum zou kunnen betekenen voor jouw / uw jon­ge­ren die (extra) gees­te­lij­ke hulp kunnen gebruiken.

Youcat Jongerenbijbel

YouCat

Daar­naast beste­den we aan­dacht aan de nieuwe katho­lie­ke jon­ge­ren­bij­bel, geprodu­ceerd in de bekende serie van YouCat.

Details

datum: Zater­dag 22 ok­to­ber 2016
tijd: 10.30 – 14.00 uur incl. lunch
adres: Sint Urbanus­kerk (pastorie)
Rijks­straatweg 230
1115 AV Dui­ven­drecht
bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk
of 5 minuten lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
opgeven: Vóór 18 ok­to­ber via mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose