Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst jongerenpastoraat

Zaterdag 22 oktober • 10.30 uur • Duivendrecht

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2016
Netwerkbijeenkomst jongerenpastoraat

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Som­mi­ge personen hebben ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis.

De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ont­moe­ten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den. We sluiten de ochtend af met een lunch, aan­ge­bo­den door het bisdom.

La Vie

Speciaal voor deze gelegen­heid is Rolanda Feitz van het R.K. centrum La Vie uit­ge­no­digd. La Vie biedt gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding en onder­steu­ning in psycho­so­cia­le noden vanuit een chris­te­lijke iden­ti­teit. Rolanda heeft voor­heen in de reguliere gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg gewerkt, maar is inmiddels al jarenlang één van de vaste gees­te­lijk bege­lei­ders van La Vie. Zij zal ons deze ochtend meer ver­tellen over La Vie en wat dit centrum zou kunnen betekenen voor jouw / uw jon­ge­ren die (extra) gees­te­lij­ke hulp kunnen gebruiken.

Youcat Jongerenbijbel

YouCat

Daar­naast beste­den we aan­dacht aan de nieuwe katho­lie­ke jon­ge­ren­bij­bel, geprodu­ceerd in de bekende serie van YouCat.

Details

datum: Zater­dag 22 ok­to­ber 2016
tijd: 10.30 – 14.00 uur incl. lunch
adres: Sint Urbanus­kerk (pastorie)
Rijks­straatweg 230
1115 AV Dui­ven­drecht
bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk
of 5 minuten lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
opgeven: Vóór 18 ok­to­ber via mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose