Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober, en ook speciaal op 18 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016

Kinderen bidden voor oorlogsKinderenGebed voor vrede, door kin­de­ren voor kin­de­ren, is hard nodig. Daarom or­ga­ni­seert Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren, in samen­wer­king met Kerk in Nood, ook dit jaar de gebeds­campagne Kin­de­ren bid­den voor oorlogs­Kin­de­ren. De bis­dom­men onder­steunen deze actie en hebben de hier­on­der bijge­voegde brief aan de pa­ro­chies gestuurd.

Bidden voor kin­de­ren als Ghadir en Maryam

De Neder­landse Roeland (11) bidt de hele maand ok­to­ber voor Ghadir (12) uit Syrië en voor andere oorlogs­kin­de­ren. En hij is niet alleen. Uit het hele land zijn al hon­der­den kin­de­ren door pa­ro­chies, ge­zin­nen en enkele scholen aangemeld die thuis of in de kerk in de Rozen­krans­maand voor deze kin­de­ren bid­den.

Bidt u ook met kin­de­ren mee voor kin­de­ren zoals Ghadir? Zijn verhaal vindt u op de web­si­te van Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren, evenals filmpjes met het, ondanks alles, po­si­tie­ve verhaal van het meisje Maryam, een Chris­te­lijk meisje dat uit Irak moest vluchten.

Pa­ro­chies en ge­zin­nen zijn uit­ge­no­digd om tij­dens de Rozen­krans­maand met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den: één keer het Onze Vader en tien keer het Wees­ge­groet.

Sleutelkoord - Tientje van de RozenkransSleu­tel­koord voor vrede of rozen­kransje aan­vra­gen

Voor deel­ne­mende kin­de­ren kan een sleu­tel­koordje voor vrede om het Tientje te bid­den of een glow-in-the-dark Rozen­kransje wor­den aan­ge­vraagd, zolang de voorraad strekt. Vul daarvoor z.s.m. het deelname­for­mu­lier in.

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen - Aanmelden

Dins­dag 18 ok­to­ber - Een miljoen kin­de­ren bid­den voor vrede

Een speciale dag is zon­dag 18 ok­to­ber. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kin­de­ren in tal van lan­den bid­den op die zon­dag hope­lijk ook veel Neder­landse kin­de­ren het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kin­de­ren in Fatima vroeg.

Over­zicht van plaatsen

Op de campagne­pa­gina van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt op een land­kaar­tje bijge­hou­den vanuit welke woon­plaatsen wordt gebe­den, zoals hiernaast. Staat er al een pinnetje bij uw woon­plaats?

Tevens vindt u op deze pagina meer­dere kin­der­ma­te­rialen om te down­loa­den en diverse sug­ges­ties, o.a. voor de kin­der­woord­dienst.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose