Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober, en ook speciaal op 18 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016

Kinderen bidden voor oorlogsKinderenGebed voor vrede, door kin­de­ren voor kin­de­ren, is hard nodig. Daarom or­ga­ni­seert Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren, in samen­wer­king met Kerk in Nood, ook dit jaar de gebeds­campagne Kin­de­ren bid­den voor oorlogs­Kin­de­ren. De bis­dom­men onder­steunen deze actie en hebben de hier­on­der bijge­voegde brief aan de pa­ro­chies gestuurd.

Bidden voor kin­de­ren als Ghadir en Maryam

De Neder­landse Roeland (11) bidt de hele maand ok­to­ber voor Ghadir (12) uit Syrië en voor andere oorlogs­kin­de­ren. En hij is niet alleen. Uit het hele land zijn al hon­der­den kin­de­ren door pa­ro­chies, ge­zin­nen en enkele scholen aangemeld die thuis of in de kerk in de Rozen­krans­maand voor deze kin­de­ren bid­den.

Bidt u ook met kin­de­ren mee voor kin­de­ren zoals Ghadir? Zijn verhaal vindt u op de web­si­te van Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren, evenals filmpjes met het, ondanks alles, po­si­tie­ve verhaal van het meisje Maryam, een Chris­te­lijk meisje dat uit Irak moest vluchten.

Pa­ro­chies en ge­zin­nen zijn uit­ge­no­digd om tij­dens de Rozen­krans­maand met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den: één keer het Onze Vader en tien keer het Wees­ge­groet.

Sleutelkoord - Tientje van de RozenkransSleu­tel­koord voor vrede of rozen­kransje aan­vra­gen

Voor deel­ne­mende kin­de­ren kan een sleu­tel­koordje voor vrede om het Tientje te bid­den of een glow-in-the-dark Rozen­kransje wor­den aan­ge­vraagd, zolang de voorraad strekt. Vul daarvoor z.s.m. het deelname­for­mu­lier in.

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen - Aanmelden

Dins­dag 18 ok­to­ber - Een miljoen kin­de­ren bid­den voor vrede

Een speciale dag is zon­dag 18 ok­to­ber. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kin­de­ren in tal van lan­den bid­den op die zon­dag hope­lijk ook veel Neder­landse kin­de­ren het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kin­de­ren in Fatima vroeg.

Over­zicht van plaatsen

Op de campagne­pa­gina van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt op een land­kaar­tje bijge­hou­den vanuit welke woon­plaatsen wordt gebe­den, zoals hiernaast. Staat er al een pinnetje bij uw woon­plaats?

Tevens vindt u op deze pagina meer­dere kin­der­ma­te­rialen om te down­loa­den en diverse sug­ges­ties, o.a. voor de kin­der­woord­dienst.

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose