Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking duizenden omgekomen vluchtelingen aan de EU-grenzen

Zondag 6 november 15.30 uur Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 28 september 2016
Herdenking duizenden omgekomen vluchtelingen aan de EU-grenzen

In de week van Aller­zie­len, op zon­dag 6 no­vem­ber 2016, vindt op de stei­ger voor museum De Hermitage in Am­ster­dam een her­den­king plaats van de omge­ko­men vluch­te­lingen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen verhalen over overle­den mi­gran­ten een be­lang­rijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2014 en 2015 waren er meer dan 3.000 per jaar te betreuren en in 2016 was het aantal doden eind juni al 3000. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd zodat zij niet vergeten wor­den.

Voor­pro­gramma

Voor­af­gaand aan de her­den­king is er op de zol­der van de Pro­tes­tantse Diaconie in de Van Limmikhof (enkele minuten lopen van de Hermitage) een voor­pro­gramma. Sebastiaan van der Zwaan (directeur Justice & Peace Neder­land) zal in­for­ma­tie geven over de laatste ont­wik­ke­lingen in het Europese mi­gran­ten­be­leid. Geesje Werkman (beleids­me­de­werker vluch­te­lingen Kerk in Actie) zal ver­tellen over haar laatste bezoek aan Lampedusa.

Pro­gram­ma

15.15 uur: Inloop, zol­der van de Pro­tes­tantse Diaconie, Nieuwe Keizers­gracht 1A
15.30 uur: Welkom
15.35 uur: Inlei­ding door Sebastiaan van der Zwaan (Justice & Peace)
15.50 uur: Inter­view met Geesje Werkman (Kerk in Actie)
17.00 uur: Start oecu­me­nische her­den­king op stei­ger voor de Hermitage
met mede­wer­king van ds Janneke Stegeman (theoloog van het jaar)

Organi­sa­tie

De her­den­king wordt geor­ga­ni­seerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Neder­land, het Wereldhuis van de Pro­tes­tantse Diaconie Am­ster­dam en Catholic Worker Am­ster­dam.

Kerk in Actie | Justice & Peace | Protestantse diaconie | The Catholic Worker

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose