Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholiek geworden? Welkom!

Zaterdag 15 oktober 9.45 uur OLV Ter Nood Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 22 september 2016

Eerder dit jaar kon­dig­den we al de dag voor Nieuwe Katho­lie­ken aan op zater­dag 15 ok­to­ber 2016. Hierbij wat meer details voor deze dag.

Voor wie?

Bent u in voor­be­rei­ding om opgeno­men te wor­den in de Katho­lie­ke kerk? Bent u nog niet zo lang gele­den opgeno­men? Of is het al wat lan­ger gele­den maar spreekt deze dag u aan? Welkom!!! (Ook partners zijn welkom, indien nodig is er kin­der­op­vang en voor pastores/bege­lei­ders is er een apart pro­gram­ma)

Wat?

Het belooft een gezellige dag te wor­den met veel ruimte voor uit­wis­se­ling en ont­moe­ting. Er wordt een bij­zon­der ge­tui­ge­nis gegeven door “nieuwe katho­liek” Roy Peters; Na rebellie en mis­daad geko­men tot geloof (bekend van een uitzen­ding “Baas en boef” KRO-kruis­punt). Mgr Hendriks is het grootste deel van de dag bij ons. Hij zal de Eucha­ris­tie­vie­ring voor­gaan; een inlei­ding ver­zorgen over geloof in het dage­lijks leven (Omgaan met tegen­slag en moeite) en aller­hande vragen beant­woor­den

Wanneer en waar?

Zater­dag 15 ok­to­ber van 9.45 tot 16.00 uur

Dio­ce­saan hei­lig­dom OLV ter Nood, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Opgave

Mail naar: lvanaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(Naam, adres en tele­foon­num­mer van de aanmel­dende deel­ne­mers)

Of bel: 023 - 511 26 83 (Bij voicemail spreek dui­de­lijk naam en tele­foon­num­mer en er wordt zo spoe­dig moge­lijk teruggebeld)

We zien u graag,
Namens de Dienst geloofsop­bouw
Lisette van Aken

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose