Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsdagen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Eerstvolgende: zondag 23 oktober 2016

gepubliceerd: maandag, 19 september 2016

Bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo wor­den ook in het (school)jaar 2016/2017 weer zon­da­gen geor­ga­ni­seerd voor ge­zin­nen die zich willen ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof.

Na de vie­ring van de Heilige Eucha­ris­tie op de Bede­vaart­plaats en het gebruiken van een ge­za­men­lijke warme maal­tijd in het Missio­nair Centrum, wor­den en de ouders en de kin­de­ren mee­ge­no­men in een op de leef­tijds­groep afgestemd eigen­tijds vormend pro­gram­ma, waarin voor de jeugd sport en spel wor­den gecom­bi­neerd met geloofsedu­ca­tie.

Catechese op niveau

Om niveau­ge­richt te kunnen werken, wor­den de vol­was­se­nen, tieners en kin­de­ren, opge­deeld in leef­tijds­groepen van:

 • Volwassen: Geloofsedu­ca­tie o.l.v. pater/zuster/rector
 • 0 - 3 jaar: Oppas, o.l.v. vrij­wil­li­gers
 • 4 - 7 jaar: Kinder­ca­te­che­se
 • 8 - 12 jaar: Geloofsedu­ca­tie voor kin­de­ren o.l.v. zuster
 • 13 - 17 jaar: Youth CaFE: Jonge tieners o.l.v. zuster

Het Missio­nair Centrum ‘Het Juliana­kloos­ter’ heeft met de vele ruimten de moge­lijk­heid om groepsge­wijs on­der­richt te geven en aan ouders en aan kin­de­ren en tieners. Dit is mede moge­lijk, daar het Missio­nair Centrum beschikt over drie daartoe opgeleide reli­gi­euzen, een pater, een rector en vrij­wil­li­gers die op de allerkleinsten kunnen passen.

Pro­gram­ma

10.30 uur - H.Mis met kin­derneven­dienst en oppas voor de allerkleinsten
12.00 uur - Warme maal­tijd
13.00 uur - Vormings­pro­gramma met catechese
14.30 uur - Korte af­slui­ten­de gebeds­vie­ring

Data

 • zon­dag 11 sep­tem­ber 2016
 • zon­dag 23 ok­to­ber 2016
 • zon­dag 4 de­cem­ber 2016
 • zon­dag 18 de­cem­ber 2016
 • zon­dag 5 februari 2017
 • zon­dag 5 maart 2017
 • zon­dag 2 april 2017
 • zon­dag 30 april 2017
 • zon­dag 11 juni 2017

Locatie

Missio­nair Centrum Juliana­kloos­ter - OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose