Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dorst naar vrede: religies en culturen in dialoog

Paus roept op om dinsdag 20 september te bidden voor vrede

gepubliceerd: donderdag, 15 september 2016
foto: Chris Light / WikiPedia
Plaquette ter herinnering aan de Wereldgebedsdag voor vrede in Assisi
Plaquette ter herinnering aan de Wereldgebedsdag voor vrede in Assisi

Met een bezoek aan Assisi zet paus Fran­cis­cus op dins­dag 20 sep­tem­ber de traditie voort van paus Johannes Paulus II en paus Bene­dic­tus XVI: het lei­den van een vredes­bij­een­komst in Assisi en in dialoog tre­den met ver­te­gen­woor­digers van andere religies. De Heilige Vader vraagt om op die dag in ieder bisdom te bid­den voor de vrede.

Het verzoek van de paus kwam op 9 sep­tem­ber. Vanuit de kerk­pro­vin­cie is aan ieder bisdom de vraag van de Heilige Vader toegezon­den, vergezeld van een aantal sug­ges­ties voor een gebeds­dag.

Het is be­lang­rijk dat religies zich inspannen voor vrede in de wereld, omdat gods­diensten niet bedoeld zijn als bron van geweld en strijd.

De bis­schop­pen nodigen de gelo­vi­gen in hun bis­dom­men uit om gehoor te geven aan de oproep van de paus en op 20 sep­tem­ber te bid­den voor vrede.

Pro­gram­ma bezoek paus aan Assisi

10.30 uur vertrek per helicopter
11.05 uur aan­komst per helicopter
11.30 uur aan­komst in het klooster
12.00 uur per­soon­lijke ont­moe­ting
13.00 uur lunch
15.15 uur per­soon­lijke ont­moe­ting
16.00 uur gebed
17.00 uur ont­moe­ting
17.15 uur slot­cere­mo­nie
18.30 uur afscheid
19.00 uur vertrek per helicopter
19.35 uur aan­komst in Vati­caan­stad

Live volgen

Het bezoek van de paus is dins­dag 20 sep­tem­ber live te volgen via YouTube.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose