Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Contact- en studiedag voor kinderdirigenten

Zaterdag 24 september 10.00 uur Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2016
Contact- en studiedag voor kinderdirigenten

Onder het motto Kom en zing! +++plus+++ or­ga­ni­seert de KSSG Haar­lem-Am­ster­dam op zater­dag 24 sep­tem­ber een contact- en studie­dag voor kin­der­koordirigenten. Deze ac­ti­vi­teit vindt plaats van 10.00 tot 15.15 uur in de Wil­li­brordus­kerk in Heiloo (op loop­af­stand van het NS-station en met voldoende par­keer­gele­gen­heid naast de kerk).

Onder lei­ding van de befaamde kin­der­koordirigent Jan Maarten Koeman en de KSSG-mede­wer­kers Mark Heerink en Bert Stolwijk krijgen de deel­ne­mers in­for­ma­tie over on­der­wer­pen die van belang zijn voor het lei­den van een kin­der­koor.

Zo wordt er aan­dacht besteed aan goede inzing­oefe­ningen om de kwali­teit van de koorklank te verbe­te­ren en het gebruik van ritme-instru­menten om een lied te ver­le­ven­di­gen. Ook wordt bekeken hoe je het pijporgel kunt betrekken bij het kin­der­koor en hoe je door gebruik te maken van gebaren en bewe­gingen de inhoud van een lied beter kunt over­bren­gen. De deel­ne­mers wor­den actief betrokken bij de ac­ti­vi­teiten en er is volop gelegen­heid om erva­ringen met elkaar te delen.

De toegang bedraagt € 10,= inclusief koffie/thee, soep en rea­der.

De aanmel­dings­ter­mijn liep oor­spron­ke­lijk af op 10 sep­tem­ber, maar is verlengd tot 20 sep­tem­ber. Meld je dus snel aan!

Info en aanmel­ding
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose