Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Relieken van Martelaren van Gorcum tijdelijk naar 's-Hertogenbosch

gepubliceerd: woensdag, 13 mei 2009
Foto: pers­dienst Bisdom ’s-Hertogen­bosch  
Als blijk van ver­bon­den­heid met het even­eens jubilerende bisdom van ’s-Hertogen­bosch heeft mgr. Punt aan zijn Bossche collega, mgr. A. Hurkmans, tij­de­lijk een schrijn met relieken van de HH Mar­te­la­ren van Gorcum aan­ge­bo­den. In ’s-Hertogen­bosch wordt deze week een groot geloofs­feest gevierd. Namens onze bis­schop overhan­digde perschef Wim Peeters de schrijn dins­dag, tij­dens de “dag voor de werkers in het pas­to­raat”. Eerder had de Roermondse hulp­bis­schop mgr. De Jong namens mgr. Wiertz een fakkel overhan­digd met het vuur dat dezer dagen in een boot over de Maas wordt meege­voerd van stad tot stad.

Peeters wees erop dat van de negen­tien mar­te­la­ren van Gorcum er zes afkoms­tig waren uit het Brabantse, en dat onder de bloedgetugien ook een Deen, een Duitser, twee Fransen en een Brusse­laar waren": “Toen al was er sprake van een echte Wereld­kerk”. Mgr. Hurkmans dankte onze bis­schop voor dit concrete blijk van geloofsver­bon­den­heid.

De schrijn is afkoms­tig uit de kapel van het bis­schops­huis in Haar­lem. Na afloop van de geloofsweek zullen de relieken daar terugge­plaatst wor­den.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose