Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging bezielingsdag - Spiritualiteit paus Franciscus

Zaterdag 22 oktober 9.30 uur Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 18 augustus 2016

Bezielingsdag paus Franciscus 22 oktober 2016De Dienst Caritas or­ga­ni­seert op zater­dag 22 ok­to­ber 2016 een bezielings­dag “Leren van de spiri­tua­li­teit van paus Fran­cis­cus” met Nicolaas Sintobin sj.

Paus Fran­cis­cus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet gevormd door de ignatiaanse spiri­tua­li­teit. Wat kan die in­spi­ra­tie voor de caritas betekenen? Inspelen op de noden van Kerk en samen­le­ving is van oudsher het oogmerk van de jezuïeten. Wat is het spe­ci­fie­ke aan de in­spi­ra­tie van de jezuïeten dat zij zich zo bezig hou­den met armoede?

Centraal in de ignatiaanse spiri­tua­li­teit staat de erva­ring dat je God kan vin­den en dienen in alle dingen. Hoe kunnen we deze erva­ring zelf leren herkennen in de zorg voor mensen die een steun in de rug nodig hebben? Hoe helpt deze spiri­tua­li­teit ons bij het samen­wer­ken in nieuw gevormde besturen en werk­groepen?

Pro­gram­ma

09.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur - Start pro­gram­ma, inlei­ding
11.00 uur - In gesprek met de zaal
11.30 uur - Koffiepauze
12.00 uur - Be­zin­ning op het caritas­werk op moderne en verrassende wijze
12.45 uur - Lunchpauze
13.45 uur - Inlei­ding in het voeren van een gesprek als het moei­lijk wordt
14.45 uur - Groeps­ge­sprek aan de hand van vragen
15.45 uur - Ge­za­men­lijke afslui­ting
16.30 uur - Einde

Locatie

Juliana­kloos­ter Dio­ce­saan Hei­lig­dom, Hoogeweg 65, 1851 PJ  Heiloo

Kosten

€ 5 per persoon, te betalen bij binnen­komst, inclusief lunch.

Aanmel­den

Aanmel­den vóór 5 ok­to­ber 2016 bij Anita Witte, awitte@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Nikolaas Sintobin

Nikolaas Sintobin (52, jezuïet en in­ter­net pastor) is ge­spe­cia­li­seerd in ignatiaanse spiri­tua­li­teit en pedagogie. Na een korte loop­baan als advocaat werd hij jezuïet. Hij gaf als pries­ter les op een middel­ba­re school in Parijs en werkte tevens parttime voor een katho­lie­ke organi­sa­tie onder de clochards in een verpauperd deel van de licht­stad. Nu woont en werkt hij in Am­ster­dam als in­ter­netpastor en is o.a. bekend als gees­te­lijk bege­lei­der uit het tele­vi­sie pro­gram­ma ‘Op zoek naar God’.

Meer in­for­ma­tie over de spreker en de jezuïeten vindt u op:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose