Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoserie en verslag slotviering

Zondag 31 juli

gepubliceerd: woensdag, 3 augustus 2016
foto: Ramon Mangold
Fotoserie en verslag slotviering

Na een korte maar prach­tige nacht kwam Campus misericordiae lang­zaam weer tot leven om ver­vol­gens met ruim 2 miljoen jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus de slot­mis te vieren. Een unieke en bij­zon­dere gebeur­te­nis om met zovele het­zelfde geloof te vieren. Voor en na de vie­ring ver­zorg­den enkele artiesten een muzikaal pro­gram­ma.

Drie obstakels

Tijdens de preek sprak paus Fran­cis­cus, naar aan­lei­ding van het Evan­ge­lie over Zacheüs, over drie obstakels die ons weg­hou­den van een ont­moe­ting met Jezus. Aller­eerst voelen we ons­zelf soms ‘niet waar­dig’ om bij Hem te komen en maken we ons­zelf ‘klein van stuk’, net als Zacheüs. Als tweede obstakel schamen wij ons. We moeten ons­zelf niet weg­stop­pen “Wees niet beschaamd om alles bij Jezus te brengen in de biecht.”. Als derde noemde Fran­cis­cus “het gemor van de menigte”. Het vereist moed om een bood­schap van hoop en vreugde te ver­kon­di­gen. Daar riep de paus de jon­ge­ren toe op.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen alweer ten einde

Deze vie­ring maakte een einde aan een gewel­dige wereld­jon­ge­ren­da­gen. Net als de meeste jon­ge­ren verliet de paus aan het einde van de mid­dag Polen. De Neder­landse jon­ge­ren verbleven nog één nacht in Krakau. Na een korte eucha­ris­tie­vie­ring ver­trok­ken ook zij ’s mid­dags om 1 uur rich­ting Neder­land. Na een reis van ruim 15 uur wer­den de jon­ge­ren dins­dag­mor­gen opgewacht door familie en vrien­den op Am­ster­dam Sloter­dijk.

Vermoeid maar opge­bouwd met mooie erva­ringen zijn de jon­ge­ren terug­ge­gaan naar huis. 25 sep­tem­ber zullen zij elkaar nog eens ont­moe­ten voor een reünie en samen terug­kij­ken op deze prach­tige reis.

Met dank­baar­heid en en­thou­sias­me terug­kij­ken

Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kijkt terug op een prach­tige jon­ge­ren­bede­vaart naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau. 125 jon­ge­ren hebben twee weken lang het geloof voluit gevierd. Mis­schien ontmoet u de ko­men­de weken één van deze jon­ge­ren. Vraag hem/haar om te ver­tellen over de erva­ringen die zijn opgedaan, ze zijn de moeite waard om naar te luis­te­ren.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose