Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoserie en verslag slotviering

Zondag 31 juli

gepubliceerd: woensdag, 3 augustus 2016
foto: Ramon Mangold
Fotoserie en verslag slotviering

Na een korte maar prach­tige nacht kwam Campus misericordiae lang­zaam weer tot leven om ver­vol­gens met ruim 2 miljoen jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus de slotmis te vieren. Een unieke en bij­zon­dere gebeur­te­nis om met zovele het­zelfde geloof te vieren. Voor en na de vie­ring ver­zorg­den enkele artiesten een muzikaal pro­gram­ma.

Drie obstakels

Tijdens de preek sprak paus Fran­cis­cus, naar aan­lei­ding van het Evan­ge­lie over Zacheüs, over drie obstakels die ons weg­hou­den van een ont­moe­ting met Jezus. Aller­eerst voelen we ons­zelf soms ‘niet waar­dig’ om bij Hem te komen en maken we ons­zelf ‘klein van stuk’, net als Zacheüs. Als tweede obstakel schamen wij ons. We moeten ons­zelf niet weg­stop­pen “Wees niet beschaamd om alles bij Jezus te brengen in de biecht.”. Als derde noemde Fran­cis­cus “het gemor van de menigte”. Het vereist moed om een bood­schap van hoop en vreugde te ver­kon­di­gen. Daar riep de paus de jon­ge­ren toe op.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen alweer ten einde

Deze vie­ring maakte een einde aan een gewel­dige wereld­jon­ge­ren­da­gen. Net als de meeste jon­ge­ren verliet de paus aan het einde van de mid­dag Polen. De Neder­landse jon­ge­ren verbleven nog één nacht in Krakau. Na een korte eucha­ris­tie­vie­ring ver­trok­ken ook zij ’s mid­dags om 1 uur rich­ting Neder­land. Na een reis van ruim 15 uur wer­den de jon­ge­ren dins­dag­mor­gen opgewacht door familie en vrien­den op Am­ster­dam Sloter­dijk.

Vermoeid maar opge­bouwd met mooie erva­ringen zijn de jon­ge­ren terug­ge­gaan naar huis. 25 sep­tem­ber zullen zij elkaar nog eens ont­moe­ten voor een reünie en samen terugkijken op deze prach­tige reis.

Met dank­baar­heid en en­thou­sias­me terugkijken

Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kijkt terug op een prach­tige jon­ge­ren­bede­vaart naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau. 125 jon­ge­ren hebben twee weken lang het geloof voluit gevierd. Mis­schien ontmoet u de ko­men­de weken één van deze jon­ge­ren. Vraag hem/haar om te ver­tellen over de erva­ringen die zijn opgedaan, ze zijn de moeite waard om naar te luis­te­ren.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose