Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring Mgr. Punt over aanslag op pater Jacques Hamel

Weekend 30/31 juli - speciale aandacht in parochies

gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2016
Verklaring Mgr. Punt over aanslag op pater Jacques Hamel

De aan­slagen van de laatste weken maken me aller­eerst bedroefd en sprakeloos. We ken­den het van het Midden-Oosten, maar het komt steeds dich­ter­bij. De wreed­heid is ongekend. Volkomen on­schul­dige mensen wor­den gedood, verminkt, hun dier­ba­ren in diep verdriet gestort. Mijn hart is bij de slacht­of­fers.

Zelfs in een kerk is men blijk­baar niet meer veilig. De haat stopt zelfs niet bij het huis van God, dat toch bijna altijd en overal ge­res­pec­teerd werd als laatste wijk­plaats voor mensen in nood, als plaats van gebed en spiri­tua­li­teit. Ook niet bij een 85 jaar oude pries­ter die alleen maar bidt en eucha­ris­tie viert, in dienst van God en mensen.

Vooral een gees­te­lij­ke strijd

Dit is geen strijd meer die alleen met inzet van politie en geheime diensten is te winnen. Het is vooral een gees­te­lij­ke strijd. Zolang het de extre­misten lukt om in de hoof­den van jonge moslims de bizarre gedachte te planten dat het Allah behaagt als ze ongelo­vi­gen of anders­ge­lo­vigen doden, is er geen oplos­sing en zal de chaos toe­ne­men. Het is onze opdracht om samen met de moslim­ge­meen­schap hierop een ant­woord te vin­den, om te voor­ko­men dat de extre­misten slagen in hun opzet om een strijd tussen culturen en religies te provoceren.

Komend weekend

En bovenal geloof ik met paus Fran­cis­cus in de kracht van het gebed dat harten van mensen, ook van ter­ro­ris­ten, kan ver­an­de­ren. Onze pa­ro­chies roep ik dan ook op om hieraan in dit weekend bij­zon­dere aan­dacht te beste­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose