Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bidden om roepingen bij Maria ter Nood

Veel gemeenschappen vertegenwoordigd op eerste diocesane gebedsdag om roepingen

gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2009
Foto: G. van Meeteren

Een aan­dach­tig gehoor tij­dens één van de lezingen
In de tijd tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren, waarin bij­zon­der wordt gebe­den om de komst van de heilige Geest, is de eerste dio­ce­sane gebeds­dag om roe­pingen gehou­den in het Maria­hei­lig­dom van Heiloo. Het ini­tia­tief van de hulp­bis­schop, mgr. J. van Burg­ste­den sss en de ‘blauwe zusters’ (zusters van het mens­ge­wor­den Woord) bracht mensen van alle leeftij­den naar de bede­vaarts­plaats en jonge ver­te­gen­woor­digers van allerlei reli­gi­euze ge­meen­schappen.

Pries­ter­stu­denten van het semi­na­rie ver­zorg­den een aanbid­ding en de vespers en zij dien­den bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, die werd opge­luis­terd door de zang van de se­mi­na­risten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater (Nieuwe Niedorp).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose