Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed voor Nice

Oproep Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2016
Gebed voor Nice

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft met afschuw kennis geno­men van de aan­slag in Nice. Veel mensen zijn het slacht­of­fer gewor­den.

De bis­schop­pen bid­den voor de doden en gewon­den bij deze aan­slag, voor hun familie en vrien­den. Ook bid­den zij voor de Franse samen­le­ving en de we­reld­wijde ge­meen­schap, die op meer­dere plaatsen te lij­den heeft onder aan­slagen.

Dat respect voor ieder men­sen­le­ven en verlangen naar vrede en vei­lig­heid de aanzet blijven tot soli­da­ri­teit en dialoog, ondanks angst en veront­waar­diging.

De bis­schop­pen vragen ie­der­een om hier­voor te bid­den en hieraan te werken.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose