Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dekenaat Alkmaar houdt diaconaal weekeinde

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2009
Voor de derde maal or­ga­ni­seert het dekenaat Alkmaar dit jaar een deke­naal diaco­naal week­ein­de. Het thema is deze keer: “Eenzaam, wie niet?” en de data zijn 21 en 22 no­vem­ber.

Het thema is veelom­vat­tend, want een­zaam­heid raakt ie­der­een. De or­ga­ni­sa­toren willen stil­staan bij hen, die het moei­lijk hebben in hun een­zaam­heid. Wat zou­den we kunnen doen om elkaar daarbij te helpen. Of kunnen we er mis­schien een diepere zin aan ontlenen voor ons leven?

De werk­groep diaco­naal week­ein­de richt zich dit jaar tot een brede doel­groep: PCI’s, pastores, pa­ro­chie­besturen, pas­to­raats­groepen, bezoek­groepen, KBO, Zonne­bloem.

Hoe het thema in de ver­schil­lende pa­ro­chies gestalte krijgt hangt van de plaat­se­lijke organi­sa­tie, maar uiter­aard zal de vie­ring in het teken van dit thema staan. Daar­naast wor­den moge­lijk andere ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, naar de wens en de moge­lijk­he­den van de ver­schil­lende pa­ro­chies.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose