Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

900 Nederlanders gaan paus zien

WJD - Grootste feest ter wereld!

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2016
foto: Ramon Mangold / SRKK
900 Nederlanders gaan paus zien

900 Neder­landse jon­ge­ren doen dit jaar mee aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau, Polen. Van 25 juli tot 1 au­gus­tus 2016 trekken miljoenen jon­ge­ren er uit de hele wereld op uit om samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Paus Fran­cis­cus is er ook.

‘Zalig de barm­har­tigen want zij zullen barm­har­tig­heid onder­vin­den’ is het thema van dit massa-eve­ne­ment. Dit thema komt terug in klein- en grootschalige culturele festivals, vie­rin­gen en theater­voor­stel­lingen. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag, op zater­dag de grote avond­wake onder de sterrenhemel en op zon­dag een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Neder­land is erbij

Aan dit massa-eve­ne­ment doen dit jaar 900 Neder­lan­ders mee. Mgr. Mutsaerts (hulp­bis­schop van ’s Hertogen­bosch en portefeuilleh­ou­der jon­ge­ren), Mgr. Van den Hende (bis­schop van Rotter­dam) en Mgr. Hendriks (hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam) gaan mee voor de catecheses (gods­dienstlessen) en ver­der gaan Mgr. Woorts (hulp­bis­schop Utrecht) en Mgr. De Jong (hulp­bis­schop Roermond) gaan mee met de jon­ge­ren uit hun bisdom. Een week voordat het inter­na­tio­nale pro­gram­ma begint zijn er ver­schil­lende Neder­landse pro­gram­ma’s waarin onder meer bezoeken aan Ausch­witz en Praag gepland staan.

WJD in Rio de Janeiro

De vorige WJD (2013) vond plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Tijdens de slot­mis had­den zich maar liefst 3,5 miljoen jon­ge­ren verzameld op het beroemde Copacabana Beach. Bij­zon­der aan deze versie was dat een bio­lo­gie­stu­dente, Annemarie Scheer­boom, uit Neder­land de paus namens Europa mocht verwel­ko­men. (SRKK)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose