Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

900 Nederlanders gaan paus zien

WJD - Grootste feest ter wereld!

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2016
foto: Ramon Mangold / SRKK
900 Nederlanders gaan paus zien

900 Neder­landse jon­ge­ren doen dit jaar mee aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau, Polen. Van 25 juli tot 1 au­gus­tus 2016 trekken miljoenen jon­ge­ren er uit de hele wereld op uit om samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Paus Fran­cis­cus is er ook.

‘Zalig de barm­har­tigen want zij zullen barm­har­tig­heid onder­vin­den’ is het thema van dit massa-evene­ment. Dit thema komt terug in klein- en grootschalige culturele festivals, vie­rin­gen en theater­voor­stel­lingen. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag, op zater­dag de grote avond­wake onder de sterrenhemel en op zon­dag een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Neder­land is erbij

Aan dit massa-evene­ment doen dit jaar 900 Neder­lan­ders mee. Mgr. Mutsaerts (hulp­bis­schop van ’s Hertogen­bosch en portefeuilleh­ou­der jon­ge­ren), Mgr. Van den Hende (bis­schop van Rotter­dam) en Mgr. Hendriks (hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam) gaan mee voor de catecheses (gods­dienstlessen) en ver­der gaan Mgr. Woorts (hulp­bis­schop Utrecht) en Mgr. De Jong (hulp­bis­schop Roermond) gaan mee met de jon­ge­ren uit hun bisdom. Een week voordat het inter­na­tio­nale pro­gram­ma begint zijn er ver­schil­lende Neder­landse pro­gram­ma’s waarin onder meer bezoeken aan Ausch­witz en Praag gepland staan.

WJD in Rio de Janeiro

De vorige WJD (2013) vond plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Tijdens de slotmis had­den zich maar liefst 3,5 miljoen jon­ge­ren verzameld op het beroemde Copacabana Beach. Bij­zon­der aan deze versie was dat een bio­lo­gie­stu­dente, Annemarie Scheer­boom, uit Neder­land de paus namens Europa mocht verwel­ko­men. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van coronaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose