Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom sluit aan bij Nederlandse Bedevaart Rome

Maandag 14 t/m zaterdag 19 november 2016

gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2016
foto: Leobard Hinfelaar
Rome-bedevaartgangers uit Bisdom Haarlem-Amsterdam in 2015
Rome-bedevaartgangers uit Bisdom Haarlem-Amsterdam in 2015

Ook het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal zich met een groep pelgrims aan­slui­ten bij de bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. In samen­wer­king met de VNB or­ga­ni­seert het Bisdom van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 no­vem­ber 2016 een reis naar de ‘Eeuwige Stad’.

Tijdens deze bede­vaart vindt op dins­dag 15 no­vem­ber de ‘Neder­landse Dag’ plaats. Vele katho­lie­ke organi­sa­ties zoals KBO, Katho­liek Nieuws­blad en alle bis­dom­men zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de vie­ring zal Paus Fran­cis­cus per­soon­lijk alle Neder­lan­ders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en ver­bon­den­heid. Ie­der­een mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke erva­ring te wor­den.

Meer in­for­ma­tie

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2016
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose