Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken

Zaterdag 15 oktober O.L.V. ter Nood, Heiloo

gepubliceerd: maandag, 13 juni 2016

Nieuwe katho­lie­ken, mensen die recent zijn opgeno­men in de katho­lie­ke kerk, en hun pas­to­raal verant­woor­de­lijken zijn van harte uit­ge­no­digd op de ontmoe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken op zater­dag 15 ok­to­ber in Heiloo.

De dag is bedoeld voor mensen die kort gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke kerk, maar ook zij die wat lan­ger gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke kerk en/of degenen die eer­der deze dag bezochten, zijn van harte welkom.

Er zal weer een inte­res­sant en gevarieerd pro­gram­ma zijn met veel moge­lijk­heid tot uit­wis­se­ling en ontspan­ning. Mgr Hendriks geeft een prak­tische inlei­ding over ‘de zin van het lij­den in het dage­lijks leven’ en er zal een bij­zon­der ge­tui­ge­nis gegeven wor­den door een nieuwe katho­liek.

Prak­tische details

datum: zater­dag 15 ok­to­ber 2016
tijd: van 9.45 tot 16.00 uur
locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
kin­der­op­vang: er is kin­der­op­vang aanwe­zig, ook partners zijn welkom
Opgave en in­for­ma­tie: Lisette van Aken, dienst geloofsop­bouw, bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
lvanaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(023) 511 26 83
flyer: download hier de flyer (PDF)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose