Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

ZiekentriduŁm Zwaag 2016

gepubliceerd: dinsdag, 31 mei 2016

Van 24-26 mei heeft in de RK-kerk in Zwaag het jaar­lijkse ziekentriduüm plaats gevon­den. Dit jaar had­den deze dagen als thema: ‘Ieder met zijn eigen verhaal’. Ruim 170 gasten, zieken en ouderen uit de regio Hoorn/De Streek namen hieraan deel. Zij wer­den begeleid door heel veel vrij­wil­li­gers, die zorg­den voor de cate­ring, ver­zor­ging/verple­ging, ver­voer enz. Een paar dagen met een gou­den randje van bemoe­diging in de Matteus­paro­chie Hoorn.

Gedurende de drie dagen werd er geluisterd naar elkaars levens­ver­haal. Iedere ochtend werd er gevierd met mede­wer­king van diverse koren. ‘s Middags waren er ontspannende momenten in de vorm van cabaret of kwamen school­kin­de­ren uit Zwaag oud-Hollandse lie­de­ren zingen. Ook kwam de nieuwe bur­ger­mees­ter van Hoorn, de heer Jan Nieuwen­burg, nog even op bezoek. Er is een Marialof geweest en op de laatste dag wer­den de zieken gezalfd. Gesterkt door dit Sacra­ment kunnen wij er weer tegen, zei­den ver­schil­lende mensen. De dagen waren ontroerend en intens.

Een van de voor­gan­gers preekte, toen hij voor de eerste keer in ons mid­den was, over de aan­blik van zoveel mensen op bed­den en ge­mak­ke­lijke stoelen (omdat de kerk­banken waren weg­ge­haald en buiten voor de deur ston­den) dat onze paus de Kerk zo zou willen zien, als een veldhospi­taal. Jezus is niet geko­men voor de gezonde mens maar juist voor de kwets­ba­re, de ge­han­di­capten en de zieken. Jezus die iedere keer weer mensen kansen en hoop wil geven op hun levensweg. Jezus die de zon­dige vrouw ook een nieuwe levenskans gaf door in het zand te schrijven en tegen haar te zeggen: ‘Ga heen...’. Of bij de barm­har­tige Samari­taan, hoe God nabij­heid en zorg geeft als het niet (meer) verwacht wordt.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose