Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Amsterdamse Sacramentsprocessie

gepubliceerd: zondag, 29 mei 2016
foto: Gerard Adolfse
Amsterdamse Sacramentsprocessie

De jaarlijkse processie door de Amsterdamse grachtengordel trok niet alleen veel deelnemers maar ook veel bekijks. Het is waar­schijn­lijk de meest gefotografeerde activiteit van de dag in de hoofdstad.

Multiculturele en Oecumenische traditie

De bidtocht vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht vertrok dit jaar voor de dertiende keer. Onder aanvoering van de fanfare uit Volendam, gevolgd door bloem­bladeren strooiende kinderen met hun ouders, trokken bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam en Abt Mathijsen, en een groot aantal priesters, religieuzen en een rond 800 gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten.

De gemeen­schappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met een delegatie van de Armeens Orthodoxe Kerk. Het geheel gaf een veelkleurige aanblik. De rector van de kerk, Rafael Ojeda, vertelde dat hij mensen van 52 verschillende nationaliteiten had ontmoet. Dat is wel eigen aan Amsterdam.

Voor vandaag waren windstoten met onweer voorspeld, maar ook dit jaar werden de gebeden verhoord: het heeft helemaal niet geregend.

Jezus is met ons

In zijn preek tijdens de plechtige Mis voorafgaand aan de processie zei bisschop Punt dat Jezus in de Eucha­ris­tie een van de manieren is waardoor Jezus zijn woord houdt: Ik ben met u tot het einde van de tijd. Na de twee en een halve kilometer te hebben gelopen gingen ze naar de kerk terug voor een afsluitend lof en zegen door de bisschop.

Oecumenische traditie

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katholieken hebben deelgenomen, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecumenische traditie in de hoofdstad heeft gevestigd.

(de fotoserie is gemaakt door Gerard Adolfse)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose