Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. De Korte ge´nstalleerd in Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2016

In een geheel gevulde Sint-Jans­ka­the­draal is zater­dag 14 mei 2016 officiëel afscheid geno­men van Mgr. Hurkmans als bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. Met het plaats­ne­men in de bis­schops­ze­tel werd Mgr. De Korte de nieuwe Bossche bis­schop.

In het ope­nings­woord sprak Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van Bisdom ’s-Hertogen­bosch, onder andere: “Er zijn mensen die van u een Braban­der willen maken (...) maar blijft u toch vooral uzelf!”. Daarna werd de apos­to­lische brief ondertekend en voor­ge­le­zen van de kansel. In stoet begeleide Mgr. Hurkmans ver­vol­gens de nieuwe bis­schop naar de speciaal opgepoetste bis­schops­ze­tel, nam Mgr. De Korte plaats en was de bis­schopswissel een feit.

Tijdens de homilie noemde de nieuwe bis­schop van ’s-Hertogen­bosch zijn drie speer­pun­ten: dicht bij Christus blijven, de ver­deeld­heid over­win­nen en de verant­woordlijk­heid van het doopsel gestalte geven. Hij sloot af met de wens: “Dat de Pinkstergeest die ko­men­de is, ons daartoe in staat zal stellen”.

In het dank­woord dat Mgr. Hurkmans aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring uitsprak, blikte hij terug op 28 jaar dienst in de lei­ding van de Kerk, de laatste 18 jaar als bis­schop. Daarbij noemde hij het Heilig Jaar 2000, het Maria­jaar 2003, het 450-jarig bestaan van het bisdom 2009 maar ook de ingrijpende reorgani­sa­tie vanaf 2009.

Ver­te­gen­woor­diging uit Haar­lem

Nieuw bisschopswapen voor Mgr. De KorteMet de vele bis­schop­pen, pries­ters, diakens, reli­gi­euzen en hoog­waar­dig­heids­bekle­ders waren ook Mgr. Dr. J.M. Punt, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks en Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss. bij deze fees­te­lij­ke gebeur­te­nis aanwe­zig.

Nieuw wapen

Met de benoe­ming tot de zeven­tien­de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is voor Mgr. dr. G.J.N. de Korte een nieuw bis­schops­wa­pen ont­wor­pen.

Mgr. De Korte heeft gekozen voor een nieuw wapen om aan te geven dat voor hem een nieuwe fase in zijn leven als bis­schop aanbreekt. Hij wil de ko­men­de tijd zijn beste krachten voor het bisdom van ’s-Hertogen­bosch geven. De bis­schop zal dat doen vanuit het motto dat hij in 2001 bij zijn bis­schops­wij­ding in Utrecht koos: Confi­dens in Christo - In ver­trouwen op Christus.

Foto­se­rie

Foto­graaf Ramon Mangold maakte on­der­staan­de prach­tige foto­se­rie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose