Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bedevaart naar Kevelaer

Zaterdag 25 t/m maandag 27 juni

gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2016

Prach­tig aan­slui­tend bij het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid wordt een bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, Troos­te­res van de Bedroef­den van zater­dag 25 t/m maan­dag 27 juni 2016.

Het zijn bij­zon­dere dagen even weg van huis, om te genieten van mooie ker­ke­lijke plech­tig­he­den, in­spi­re­rende predikaties, goede gast­vrij­heid, inte­res­sante Chris­te­lijke kunst­werken. Er is echter ook volop ruimte voor per­soon­lijk gebed of een kopje koffie mit Kuchen of een ver­frissend drankje op een terrasje.

Samen­wer­king

De Broe­der­schap Haar­lem e.o. en de Broe­der­schap Am­ster­dam & West-Friesland or­ga­ni­se­ren in dit Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid voor het eerst een ge­za­men­lijke bede­vaart. De bede­vaart wordt begeleid door o.a. de pastores Eric van Teijlingen (Zaanstreek), Jan van der Plas, Eugène Jonger­den (Hoorn) en Paul Stomph (Volen­dam). Ook onze hulp­bis­schop, Mgr. Jan Hendriks, neemt op zon­dag­avond deel aan de bede­vaart.

Pro­gram­ma

Op 25 juni wordt ver­trok­ken vanuit o.a. Alkmaar, Am­ster­dam, Am­stel­veen, Beverwijk, Haar­lem, Heem­ste­de, Heiloo, Lange­dijk, Volen­dam. Het pro­gram­ma in Kevelaer omvat een ope­ningslof en intocht­pro­ces­sie, waarna de bede­vaarts­kaars aan Maria wordt aan­ge­bo­den.

Op de zon­dag is er een speciale vie­ring in het teken van het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid, wordt de kruis­weg overwogen en is er een Maria-uurtje. ’s Avonds is er een mooie pontificale mis met hulp­bis­schop Hendriks, die wordt opge­luis­terd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. En deze dag wordt af­ge­slo­ten met een sfeer­volle licht­pro­ces­sie over het plein rond de Genade­ka­pel.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring op de derde en laatste dag (maan­dag) wordt afscheid geno­men van Kevelaer. Aan het eind van de mid­dag bent u weer thuis.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie of aanmel­ding voor deze bede­vaart kunt u contact opnemen met:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose