Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wijding van twee priesters in Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2009
In de ka­the­drale basiliek van Sint-Bavo wor­den op zater­dag 6 juni twee diakens door mgr. dr. Jozef M. Punt tot pries­ter gewijd voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma.

Foto: Steef Pardoen

Diaken­wij­ding op zater­dag 15 no­vem­ber 2008
Dariusz (“Darek”) Karwowski, (35) werd geboren in de kleine stad Stawiski in Noord-Oost Polen, als tweede kind in een gezin van vier. Toen hij vijf was, overleed zijn vader. Hij volgde een oplei­ding als bouwtechnicus en ging 15 maan­den in mili­tai­re dienst. Ver­vol­gens werkte hij vier jaar als technicus. Darek leerde de Neo-catechumenale weg kennen en merkte een roe­ping tot het pries­ter­schap. “Ik heb deze roe­ping ervaren als een uit­no­di­ging tot een groot avontuur met God. Toen ik mij als pries­terkan­di­daat aan de Kerk had voor­ge­steld, werd mijn roe­ping gron­dig onder­zocht. In het jaar 1999 – 2000 werd ik naar de missie in Kazakstan gezon­den. Nadat ik daar een jaar een pries­ter in de pa­ro­chie had geholpen, kreeg ik toestem­ming om naar het semi­na­rie te gaan. Tijdens een grote ont­moe­ting van se­mi­na­risten en aanstaande se­mi­na­risten in Italië werd ik door loting naar Neder­land uitgezon­den.” Dat was in 2000. Dariusz volgde de oplei­ding aan de De Tilten­berg en liep stage in o.a. Heer­hu­go­waard (H. Dio­ny­sius). De laatste maan­den werkte hij als diaken in Blokker. Daar hoopt hij zon­dag zijn eerste H.Mis te vieren.

Ignas Tilma (25) is stagiair in de pa­ro­chie Sint Eloy te Beverwijk. Geboren en getogen in Am­ster­dam, verhuisde hij met zijn familie op 11-jarige leef­tijd naar Maarssen. Reeds op 15-jarige leef­tijd, tij­dens een be­roe­pentest, was hij ervan overtuigd dat hij pries­ter wilde wor­den. “”Na­tuur­lijk heb ik ook momenten gekend waarop ik me afvroeg of dit wel het juiste leven is waarin ik gelukkig word. Of ik wel mijn hele leven daaraan wilde wij­den. Je kiest voor altijd, ook om niet te trouwen, en dat is een ingrijpende keuze,” ver­telde Ignas vorige week aan Dagblad Kennemerland. “Er is een moment geweest dat ik echt dacht: ‘Volgens mij kan ik beter stoppen’. Ik dacht daarover na en heb mensen ge­spro­ken die ik ver­trouw en toen kwam het gevoel van de roe­ping boven­drij­ven. Alsof God een duwtje in mijn rug gaf”. Ignas, voor even de jongste pries­ter van Neder­land, viert de Eucha­ris­tie als neomist op 7 juni in de St.Agatha in Beverwijk.

Met de wij­de­lin­gen van zater­dag komt het aantal van de in de afgelopen tien jaar door mgr. Punt voor het bisdom Haar­lem gewijde pries­ters op 33 plus twee reli­gi­euzen, in totaal 35. Het totale aantal actieve dio­ce­sane pries­ters bedraagt nu 74, van wie der­tien behorende tot de Neo-catechumenale Weg.

De plech­tig­heid begint zater­dag om 10.30 uur.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose