Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heilig Bloedwonder herdacht in Alkmaar

gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2016

De ge­dach­te­nis­vie­ring van het Heilig Bloed­won­der van Alkmaar trok zon­dag 1 mei veel belang­stel­len­den naar de St. Lau­ren­tius­kerk. Jaar­lijks wordt het Heilig Bloed­won­der her­dacht met een pro­ces­sie en een Eucha­ris­tie­vie­ring. Mgr. Dr. J.M. Punt was hoofd­cele­brant.

Bloed­won­der

Jaar­lijks op de eerste zon­dag van mei wordt in de St. Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord 68 te Alkmaar het feit her­dacht dat er ongeveer 6 eeuwen gele­den in Alkmaar een zoge­naamd Heilig Bloed­won­der gebeurde.

Een pasgewijde pries­ter morste op 1 mei 1429 geconsa­creerde wijn op de rand van zijn kazuivel. Het bevlekte stuk stof werd uitgesne­den en bij het altaar bewaard, nadat vergeefs ge­pro­beerd was het te verbran­den. Later verscheen een engel aan een schipper die door een storm op zee in moei­lijk­he­den ver­keerde. De engel had in zijn han­den een stukje stof met drie druppels bloed en ver­telde de schipper wat er in Alkmaar was gebeurd. De schipper zou gered wor­den als hij naar Alkmaar zou varen om de pastoor van de Lau­ren­tius in te lichten. De reli­kwie werd gevon­den en zicht­baar bewaard in een zilveren beeld van de engel.

Traditie weer opgepakt

Sindsdien is door allerlei omstan­dig­he­den onregel­ma­tig een stille omgang gehou­den in Alkmaar. Sinds het aantre­den van de nieuwe pastoor in 2009 is de traditie weer voorzich­tig opgepakt.

(De foto’s zijn gemaakt door Piet Schel­tinga)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose