Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verhuisbericht

Verhuizing in volle gang

gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2016

Terwijl het op het bisdom een drukte van belang is met verhuisdozen, sterke mannen en geor­dende chaos, publiceren we hierbij het verhuis­be­richt.

Zoals al eer­der aan­ge­kon­digd is het bis­schops­huis vanaf heden geves­tigd in de voor­ma­lige plebanie van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo.

De ver­schil­lende afdelingen van het bisdom hebben een nieuwe stek gekregen in De Tilten­berg in het prach­tige Vo­ge­len­zang.

Het Sint Wil­li­brord­semi­narie is inmiddels verhuisd naar het Juliana­kloos­ter in Heiloo.

Postbussen, tele­foon­num­mers en e-mail­a­dressen zijn onge­wij­zigd ge­ble­ven.

Download

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose