Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging - Dag van de Caritas

gepubliceerd: woensdag, 27 april 2016
Uitnodiging - Dag van de Caritas

Voor allen die betrokken zijn bij de caritas in het bisdom wordt zater­dag 28 mei 2016 een Dag van de Caritas geor­ga­ni­seerd. 2016 is het Jaar van Barm­har­tig­heid en deze Dag van de caritas zal daarom ook in dat teken staan.

Barm­har­tig­heid

De eerste gedachten bij barm­har­tig­heid zijn de welbekende Werken van Barm­har­tig­heid. Frater Wim Verschuren, oprichter van de Bewe­ging van Barm­har­tig­heid, en inlei­der, legt echter de nadruk op barm­har­tig­heid als levens­hou­ding. Het is de kern van het evan­ge­lie: barm­har­tige liefde. Het is ook uitdruk­king van een visie op de toe­komst van het geloof en de kerk. Hiermee heeft de con­gre­ga­tie fraters van Tilburg een weg gevon­den naar de kern­waar­de van het evan­ge­lie op een nieuwe en moderne manier. Barm­har­tig­heid als levens­hou­ding én barm­har­tig­heid als leidraad voor de toe­komst van de caritas zijn dan ook thema’s in de inlei­ding van Wim Verschuren op zater­dag 28 mei.

Gespreks­kringen

Er wor­den vijf gespreks­kringen gehou­den:

 1. Barm­har­tig­heid als levens­hou­ding
  Napraten met frater Wim Verschuren
 2. Barm­har­tig­heid voor de armen
  Door Marianne Baaijens van MISSIO
 3. Barm­har­tig­heid voor de vreem­de­ling
  De opvang van vluch­te­lingen door het ASKV
 4. Barm­har­tig­heid voor de een­za­men
  Samen eten door Joris Obdam van Antonius Kookt
 5. Barm­har­tig­heid voor de mensen op straat
  Straat­pas­to­raat in Hoorn

Pro­gram­ma

9.15 uur H. Mis in de Klooster­ka­pel van het Missio­nair Dio­ce­saan Centrum.
Cele­brant is Mgr. J. Hendriks
10.00 uur Opening door dagvoor­zit­ter Erik Sengers
10.10 uur Inlei­ding door frater Wim Verschuren c.m.m.
10.30 uur Gesprek met de zaal
11.00 uur Uitleg gespreks­kringen en pauze
11.15 uur 1e Ronde gespreks­kringen
12.00 uur 2e Ronde gespreks­kringen
12.45 uur Afslui­ting door Mgr. J. Hendriks
13.00 uur Lunch
13.45 uur Facul­ta­tieve rond­lei­ding over het terrein van het bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouwe ter Nood

Details

Locatie: Missio­nair Dio­ce­saan Centrum OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo
Datum: 28 mei 2016
Tijd: 10.00 uur (ont­vangst vanaf 09.30 uur)
09.15 uur H.Mis
Tele­foon: 06-10103911 Ernst Meyknecht
06-51285955 Anita Witte
Route­plan­ning: zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren: par­keer­ter­rein Bede­vaarts­oord
Kosten: geen
Lunch: wilt u zelf een lunchpakketje mee­ne­men?
Soep en een snack, koffie, etc. wor­den u aan­ge­bo­den
Aanmel­ding: via Dienst Dio­ce­sane Caritas: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Uit­no­di­ging: download hier de uit­no­di­ging (PDF)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose