Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gewelventocht Kathedraal Basiliek St. Bavo

Zondag 8 mei van 14.00 uur tot 15.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2016
Gewelventocht Kathedraal Basiliek St. Bavo

Op zon­dag 8 mei wor­den de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Ka­the­draal aan de Leidse­vaart te Haar­lem voor het publiek geopend. De rond­lei­ding zal onder andere aan­dacht schenken aan de recent voltooide restau­ratie van de ka­the­draal; men kan nu van dichtbij het mooie resul­taat bewon­de­ren.

De gewelven­tocht is een spannende tocht door de kerk, over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs prach­tige wen­tel­trappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prach­tige ka­the­draal. De overgangen van kleine gangen naar verbluf­fende uit­zichten zijn specta­culair. Als de bezoeker uitein­delijk ook na vele tre­den bij de grote klokken in een van de torens is aange­ko­men, kan er genoten wor­den van een fan­tas­tisch uit­zicht over Haar­lem en verre omstreken.

Tijdens de gewel­ven­tocht zullen en­thou­siaste gidsen U ver­ge­zel­len op een ontdek­kings­reis langs 118 jaar Haar­lemse historie, ker­ke­lijke bouw­kunst en christe­lijke symboliek.

Details

  • Kaartverkoop vanaf 13.30 uur in de kerk
  • De gewelven­tochten beginnen om 14:00 uur
  • De laatste beklim­ming start om 15.30 uur
  • De tijdsduur van de tocht is an­der­half uur
  • De entree­prijs bedraagt € 5 per persoon
  • Tussen 12 en 16 jaar onder be­ge­lei­ding

NB: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kaart­verkoop alleen in de kerk vanaf 13.30 uur en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose