Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verhuizing bisdomkantoren gestart

gepubliceerd: maandag, 25 april 2016
Hemelsbreed nog geen anderhalve kilometer afstand
Hemelsbreed nog geen anderhalve kilometer afstand
foto: Arsacal.nl
De laatste stafvergadering
De laatste stafvergadering

Met het aller­eerst weg­ne­men van de profane waarde­volle spullen uit het Haar­lemse Bis­schops­huis is de verhui­zing van de bisdom kantoren gestart. De ko­men­de weken zullen kasten, meubels e.d. een andere bestem­ming krijgen. Vanaf 9 mei 2016 zullen dan ook de kantoren van de mede­wer­kers wor­den verhuisd, waar­mee een de­fi­ni­tief einde komt aan bijna 150 jaar wonen en werken in het centrum van Haar­lem.

Twee centra

De plebanie (pastorie) van de Ka­the­draal aan de Leidse­vaart zal het nieuwe bis­schops­huis wor­den. In de Tilten­berg te Vo­ge­len­zang zal het diensten­cen­trum van het bisdom wor­den geves­tigd. De bis­schop Mgr. Punt zal op het terrein van de Tilten­berg gaan wonen en de hulp­bis­schop Mgr. Hendriks zal zijn intrek nemen in het nieuwe bis­schops­huis. De ka­the­drale pa­ro­chie zal van enkele ruimtes van het nieuwe bis­schops­huis gebruik blijven maken.

Laatste ver­ga­de­ringen

Nu de verhui­zing een feit is vin­den de laatste ver­ga­de­ringen aan de Nieuwe Gracht plaats. Op don­der­dag 21 april j.l. ver­ga­derde de staf voor de laatste keer in de ver­trouwde bestuurs­ka­mer van het bis­schops­huis.

Bereik­baar­heid

In de week van 8 t/m 13 mei zullen de bisdom kantoren wat moei­lijker bereik­baar zijn. Wel blijven de tele­foon­num­mers en email­a­dressen het­zelfde. Alle betrokken wor­den daarover nog apart geïn­for­meerd.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose