Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecte voor Oekra´ne

Zondag 24 april

gepubliceerd: vrijdag, 15 april 2016
Collecte voor Oekra´ne

Paus Fran­cis­cus heeft pa­ro­chies we­reld­wijd opge­roe­pen om zon­dag 24 april 2016 te collec­te­ren voor slacht­of­fers en gedupeer­den van de oorlog in Oekraïne. De Neder­landse Bis­schop­pen geven gehoor aan deze oproep en vragen de pa­ro­chies op deze zon­dag een collecte te hou­den voor dit doel.

Paus Fran­cis­cus deed zijn oproep tij­dens het Angelus op het Sint-Pieters­plein op 3 april 2016, de Zondag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid:

“Op deze dag, die als het ware het hart is van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid, gaan mijn gedachten naar alle volkeren die het meest nood hebben aan ver­zoe­ning en vrede. In het bij­zon­der denk ik, hier in Europa, aan het drama van hen die de gevolgen onder­gaan van het geweld in Oekraïne: zij die achter­blij­ven in de gebie­den verwoest door het geweld dat al vele duizen­den doden heeft geëist en zij – meer dan een miljoen – die ge­dwon­gen wer­den weg te trekken uit de moei­lijke situatie die blijft duren. Het gaat vooral om bejaar­den en kin­de­ren. Ik ben niet alleen in gedachten en met mijn gebed bij hen. Ik heb de nood­zaak ervaren voor hen huma­ni­taire hulp op te zetten.”
(Vertaling citaat: RKdo­cu­menten.nl)

‘De bis­schop­pen begrijpen dat Oekraïne gevoelig ligt in onze Neder­landse samen­le­ving’, zegt kar­di­naal Eijk. ‘De ramp met de MH17 ligt nog vers in ons geheugen en recent was er het referendum met de argu­menten voor en tegen een verdrag met Oekraïne. Op dit moment vraagt paus Fran­cis­cus echter aan­dacht voor de concrete nood­si­tua­tie waarin veel Oekraïners leven, en die weinig aan­dacht krijgt in de media. Het voort­du­rende geweld in Oekraïne kent vele slacht­of­fers. Zij hebben hulp nodig en het zijn de Oekraïense Kerken die dit met nadruk onder de aan­dacht van paus Fran­cis­cus hebben gebracht. We vragen de gelo­vi­gen in Neder­land dan ook om gul bij te dragen aan deze collecte en te bid­den voor de slacht­of­fers en voor vrede in dit geteisterde land.’

De opbrengst van de collecte zal wor­den overgemaakt aan de Heilige Stoel en zal door Paus Fran­cis­cus wor­den bestemd voor huma­ni­taire hulp aan de slacht­of­fers.

Video
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose