Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturencursus levert eerste ‘geslaagden’

gepubliceerd: maandag, 11 april 2016
deelnemers aan de cursus in de pauze voor de uitreiking
deelnemers aan de cursus in de pauze voor de uitreiking
Prof. Th. Schuyt reikt de certificaten uit
Prof. Th. Schuyt reikt de certificaten uit

De cursus “Pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de Kerk” heeft de eerste vruchten geworpen. Op zater­dag 9 april wer­den in Heiloo de eerste cer­ti­fi­ca­ten uit­gereikt aan de geslaag­den van de cursus.

Met deze cursus beoogt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam mensen voor te berei­den die bij kerk­besturen of PCI’s zijn betrokken, op de grote uit­dagingen die beheer en bestuur in de toe­komst zullen stellen nu de katho­lie­ke kerk in ons land in een grote transitie zit. De cursus is opgezet in een samen­wer­king van bisdom, stich­ting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit.

Vier deel­ne­mers kregen op deze dag een cer­ti­fi­caat uit­gereikt door prof. Th. Schuyt van de Vrije Uni­ver­si­teit in Am­ster­dam. Zij hebben de cursus af­ge­slo­ten met een plan van aanpak waarin zij het in de cursus geleerde toepassen op een concrete (pa­ro­chie)situatie. Zeven­tien anderen ont­vingen uit han­den van Mgr. J. Hendriks een Bewijs van Deelname aan de cursus.

Tweede editie

Een tweede editie van de cursus is reeds van start gegaan. Op dezelfde dag van de uitre­king vond de tweede cursus­dag plaats die Mgr. Hendriks opende met de Eucha­ris­tie­vie­ring. In de preek wees hij op de twijfel en onzeker­heid van de leer­lin­gen na Pasen en de ver­keerde ver­wach­tingen die zij had­den gehad. Ook wij moeten onze men­se­lijke ver­wach­tingen bijstellen en ver­trouwen dat de Heer alles goed heeft voor­zien en ons draagt. In het evan­ge­lie hoor­den we op deze dag over de apos­te­len die in de boot moeten gaan om het meer over te steken naar de over­kant. De nacht valt, de wind steekt op en de golven gaan hoog. Als Jezus dan uit­ein­delijk verschijnt jaagt Hij alleen maar angst aan, totdat Hij hun zegt niet bang te zijn. Het is een mooi beeld voor ons leven, die over­tocht naar de andere kant, naar het eeuwig leven. De donkere perio­den en de tegenwind mogen ons niet doen vergeten dat de Heer ons niet in de steek zal laten. Wij moeten stug door­gaan, doorroeien met ver­trouwen...

Van harte proficiat aan alle geslaag­den!

(bron: arsacal.nl)




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose