Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsavond met Sant’Egidio en Life Teen

Dinsdag 19 april • 19.00 uur • Utrecht

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2016
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts

Een in­spi­re­rende avond van input, gebed en uit­wis­se­ling, rondom hoop­vol jon­ge­ren­pas­to­raat in Neder­land met nationale en inter­na­tio­nale sprekers. De avond is voor ie­der­een die geïnte­res­seerd is in tiener- en jon­ge­ren­werk in pa­ro­chie, bisdom of ge­meen­schap en hierin een impuls kan gebruiken.

Denk bij­voor­beeld aan lei­ders van tiener- en jon­ge­ren­groepen, pas­to­rale beroeps­krachten of leden van jon­ge­renplatfora. Het wordt een bij­zon­dere avond, waarna je opgela­den en en­thou­siast weer aan de slag kunt voor de jonge Katho­lie­ke Kerk in Neder­land!

Pro­gram­ma

18.30 uur Inloop
19.00 uur Opening
19.15 uur De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Am­ster­dam zullen ons in­spi­re­ren met hun ‘good practices’ en spiri­tua­li­teit. Zij wonnen de HOOP Award in 2015.
19.35 uur Vreugde in het jon­ge­ren­pas­to­raat staat centraal in een lezing van gast­spre­kers Steve Allgeyer en Randy Raus van de organi­sa­tie Life Teen uit de Verenigde Staten. Zij hebben ja­ren­lan­ge erva­ring met groeiend jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk aldaar en hebben ook inzicht in de situatie in Neder­land. De lezing is in het Engels, simultane vertaling wordt aan­ge­bo­den.
20.30 uur Ge­za­men­lijk gebeds­mo­ment met Aanbid­ding, stilte en muziek.
21.00 uur Af­slui­ten­de borrel. Ga in gesprek met de sprekers en met andere lei­ders in het tiener- en jon­ge­ren­werk.
21.30 uur Einde

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Dins­dag­avond 19 april 2016
tijd: Inloop vanaf 18.30, start pro­gram­ma om 19.00 uur
locatie: Thomas à Kempis Leerhuis, Broere­straat 12, 3532 CP Utrecht (naast de Gerardus Majella Kerk)
bereik­baar­heid: Het Leerhuis is goed bereik­baar met de auto en met het OV. Er is (gratis) par­keer­gele­gen­heid op het kerk­plein en rondom de kerk in zijstraten. Vanuit Utrecht CS (jaarbeurszijde) is het ongeveer 20 minuten lopen of 5 minuten met de bus (halte Majella­park).

Opgave

Je kunt je voor de impuls­avond opgeven door een e-mail te sturen met vermel­ding van naam, adres, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer en op welke wijze je betrokken bent bij het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Organi­sa­tie

De avond wordt geor­ga­ni­seerd door Jong katho­liek in samen­wer­king met Life Teen Neder­land. De avond wordt gratis aan­ge­bo­den als dank voor jullie werk voor de jonge Kerk in Neder­land. Aan het eind van de avond is er moge­lijk­heid tot het geven van een vrij­wil­lige bijdrage.


UitnodigingGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose