Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsavond met Sant’Egidio en Life Teen

Dinsdag 19 april • 19.00 uur • Utrecht

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2016
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts

Een in­spi­re­rende avond van input, gebed en uit­wis­se­ling, rondom hoop­vol jon­ge­ren­pas­to­raat in Neder­land met natio­nale en inter­na­tio­nale sprekers. De avond is voor ie­der­een die geïnte­res­seerd is in tiener- en jon­ge­ren­werk in pa­ro­chie, bisdom of ge­meen­schap en hierin een impuls kan gebruiken.

Denk bij­voor­beeld aan lei­ders van tiener- en jon­ge­ren­groepen, pas­to­rale beroeps­krachten of leden van jon­ge­renplatfora. Het wordt een bij­zon­dere avond, waarna je opgela­den en en­thou­siast weer aan de slag kunt voor de jonge Katho­lie­ke Kerk in Neder­land!

Pro­gram­ma

18.30 uur Inloop
19.00 uur Opening
19.15 uur De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Am­ster­dam zullen ons in­spi­re­ren met hun ‘good practices’ en spiri­tua­li­teit. Zij wonnen de HOOP Award in 2015.
19.35 uur Vreugde in het jon­ge­ren­pas­to­raat staat centraal in een lezing van gast­spre­kers Steve Allgeyer en Randy Raus van de organi­sa­tie Life Teen uit de Verenigde Staten. Zij hebben ja­ren­lan­ge erva­ring met groeiend jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk aldaar en hebben ook inzicht in de situatie in Neder­land. De lezing is in het Engels, simultane vertaling wordt aan­ge­bo­den.
20.30 uur Ge­za­men­lijk gebeds­mo­ment met Aanbid­ding, stilte en muziek.
21.00 uur Af­slui­ten­de borrel. Ga in gesprek met de sprekers en met andere lei­ders in het tiener- en jon­ge­ren­werk.
21.30 uur Einde

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Dins­dag­avond 19 april 2016
tijd: Inloop vanaf 18.30, start pro­gram­ma om 19.00 uur
locatie: Thomas à Kempis Leerhuis, Broere­straat 12, 3532 CP Utrecht (naast de Gerardus Majella Kerk)
bereik­baar­heid: Het Leerhuis is goed bereik­baar met de auto en met het OV. Er is (gratis) par­keer­gele­gen­heid op het kerk­plein en rondom de kerk in zijstraten. Vanuit Utrecht CS (jaarbeurszijde) is het ongeveer 20 minuten lopen of 5 minuten met de bus (halte Majella­park).

Opgave

Je kunt je voor de impuls­avond opgeven door een e-mail te sturen met vermel­ding van naam, adres, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer en op welke wijze je betrokken bent bij het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Organi­sa­tie

De avond wordt geor­ga­ni­seerd door Jong katho­liek in samen­wer­king met Life Teen Neder­land. De avond wordt gratis aan­ge­bo­den als dank voor jullie werk voor de jonge Kerk in Neder­land. Aan het eind van de avond is er moge­lijk­heid tot het geven van een vrij­wil­lige bijdrage.


Uitnodiging


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose