Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsavond met Sant’Egidio en Life Teen

Dinsdag 19 april • 19.00 uur • Utrecht

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2016
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts
Sant’Egidio ontving in 2015 de HOOP Award uit handen van Mgr. Mutsaerts

Een in­spi­re­rende avond van input, gebed en uit­wis­se­ling, rondom hoop­vol jon­ge­ren­pas­to­raat in Neder­land met nationale en inter­na­tio­nale sprekers. De avond is voor ie­der­een die geïnte­res­seerd is in tiener- en jon­ge­ren­werk in pa­ro­chie, bisdom of ge­meen­schap en hierin een impuls kan gebruiken.

Denk bij­voor­beeld aan lei­ders van tiener- en jon­ge­ren­groepen, pas­to­rale beroeps­krachten of leden van jon­ge­renplatfora. Het wordt een bij­zon­dere avond, waarna je opgela­den en en­thou­siast weer aan de slag kunt voor de jonge Katho­lie­ke Kerk in Neder­land!

Pro­gram­ma

18.30 uur Inloop
19.00 uur Opening
19.15 uur De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Am­ster­dam zullen ons in­spi­re­ren met hun ‘good practices’ en spiri­tua­li­teit. Zij wonnen de HOOP Award in 2015.
19.35 uur Vreugde in het jon­ge­ren­pas­to­raat staat centraal in een lezing van gast­spre­kers Steve Allgeyer en Randy Raus van de organi­sa­tie Life Teen uit de Verenigde Staten. Zij hebben ja­ren­lan­ge erva­ring met groeiend jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk aldaar en hebben ook inzicht in de situatie in Neder­land. De lezing is in het Engels, simultane vertaling wordt aan­ge­bo­den.
20.30 uur Ge­za­men­lijk gebeds­mo­ment met Aanbid­ding, stilte en muziek.
21.00 uur Af­slui­ten­de borrel. Ga in gesprek met de sprekers en met andere lei­ders in het tiener- en jon­ge­ren­werk.
21.30 uur Einde

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Dins­dag­avond 19 april 2016
tijd: Inloop vanaf 18.30, start pro­gram­ma om 19.00 uur
locatie: Thomas à Kempis Leerhuis, Broere­straat 12, 3532 CP Utrecht (naast de Gerardus Majella Kerk)
bereik­baar­heid: Het Leerhuis is goed bereik­baar met de auto en met het OV. Er is (gratis) par­keer­gele­gen­heid op het kerk­plein en rondom de kerk in zijstraten. Vanuit Utrecht CS (jaarbeurszijde) is het ongeveer 20 minuten lopen of 5 minuten met de bus (halte Majella­park).

Opgave

Je kunt je voor de impuls­avond opgeven door een e-mail te sturen met vermel­ding van naam, adres, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer en op welke wijze je betrokken bent bij het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Organi­sa­tie

De avond wordt geor­ga­ni­seerd door Jong katho­liek in samen­wer­king met Life Teen Neder­land. De avond wordt gratis aan­ge­bo­den als dank voor jullie werk voor de jonge Kerk in Neder­land. Aan het eind van de avond is er moge­lijk­heid tot het geven van een vrij­wil­lige bijdrage.


UitnodigingGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose