Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee zeer trouwe koorzangers krijgen insigne

gepubliceerd: vrijdag, 1 april 2016
Herman van der Plas ontvangt het gouden insigne voor zijn 70-jarig koorlidmaatschap uit handen van de voorzitter van het Laurentiuskoor, Gerard Anink.
Herman van der Plas ontvangt het gouden insigne voor zijn 70-jarig koorlidmaatschap uit handen van de voorzitter van het Laurentiuskoor, Gerard Anink.

Veel vrij­wil­li­gers in onze pa­ro­chies zetten zich vaak al jarenlang in voor één of meer taken. Vooral koorle­den blijken vaak zeer trouw te zijn in hun ijver voor de li­tur­gische zang. Zo zijn er steeds meer zan­gers die al meer dan 60 jaar aan een kerk­koor verbon­den zijn.

De gou­den medaille van de Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging kan al bij 40 jaar koor­lid­maat­schap wor­den toegekend en voor 50 en 60 jaar beston­den er al lange tijd aanvullende gou­den insignes, maar sinds 1 januari van dit jaar kunnen er op veler verzoek ook insignes wor­den aan­ge­vraagd bij gelegen­heid van een 65- en 70-jarig koor­jubi­leum.

Het eerste gou­den insigne bij een 65-jarig koor­jubi­leum werd op zon­dag 6 maart 2016 uit­gereikt aan de heer Co van Lammeren in de Emmaüspa­ro­chie te Uithoorn (zie dit bericht) en op Paas­zon­dag mocht een koorzan­ger van de pa­ro­chie H.Lau­ren­tius - H.Maria in Heems­kerk als eerste het nieuwe insigne met het cijfer ‘70’ in ont­vangst nemen! (zie foto). De jubila­ris Herman van der Plas (88) zingt al sinds 1946 in kerkkoren. Na een aantal jaren in Velsen-Noord gezongen te hebben, is hij al lange tijd lid van zowel het Lau­ren­tius­koor als het Maria­koor in de pa­ro­chie van Heems­kerk.

Onder­schei­dingen

Voor meer in­for­ma­tie over de onder­schei­dingen voor jubilerende koorzan­gers:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose