Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Dag Theologisch Instituut St. Bonifatius

Zaterdag 28 mei 2016 Tiltenberg, Vogelenzang

gepubliceerd: zondag, 17 april 2016

Voor geïn­te­res­seer­den in een theo­lo­gische oplei­ding opent de Tilten­berg op zater­dag 28 mei 2016 haar deuren voor een open dag van het Theo­lo­gische Instituut St. Boni­fa­tius. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Theo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut geeft vele moge­lijk­he­den om je te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

Pro­gram­ma

Tijdens de open dag is er gelegen­heid colleges bij te wonen, ge­tui­ge­nissen van stu­den­ten te be­luis­te­ren, prak­tische vragen te stellen en meer in­for­ma­tie te beko­men over het li­tur­gische en gees­te­lij­ke leven aan ons Instituut.

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is goed per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken.

Verdere in­for­ma­tie

Voor aanvullende in­for­ma­tie over de open dag en over de moge­lijk­he­den te stu­de­ren of een cursus te doen aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met drs. Diederik Wienen, de studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut:

Opgave voor open dag en/of ver­dere in­for­ma­tie

Opgave kan per brief of via de email onder vermel­ding van ´Open Dag Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut´

Kunt u daarbij de volgende zaken vermel­den?

  • Naam en voor­naam m/v:
  • Straat en huis­num­mer:
  • Post­co­de en plaats:
  • Tele­foon en email:
  • Deelname aan de open dag:
  • Kan niet deel­ne­men, maar heb wel belang­stel­ling voor studie:

Lokatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose