Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Nieuwe Bavo Bloeit 2016

Vrijdag 22 t/m zondag 24 april

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2016

Na een succes­volle eerste editie belooft het bloemrijke eve­ne­ment ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ dit jaar een betoverend schouwspel te wor­den. Sarah Dikker – eerste winnares van het succes­volle tele­vi­sie­pro­gramma ‘Hollands Beste Bloemstylist’ – heeft de lei­ding over het bloem­werk in de kerk. De voor­be­rei­dingen voor haar spektakel­stuk ‘Skyway to Heaven’ in de beeldschone koepel van de kerk, zijn al in volle gang. Het streven is om met deze grootse bloemcreatie een nieuw record te ves­tigen.

In­spi­ra­tie­bron voor dit bloemen­eve­ne­ment zijn de vele florale motieven die architect Jos Cuypers (1861-1949) tij­dens de bouw ver­werkte in de ka­the­draal. Ook de toonaan­ge­vende kunste­naar Jan Dibbets heeft zich bij zijn ontwerpen van de nieuwe glas-in-loodramen voor de Haar­lemse basiliek laten in­spi­re­ren door bouw­mees­ter Jos Cuypers.

Met de recente res­tau­ra­tie, de kunst­schatten, speciale concerten, bruidsmode van Hillenius Couture, koepel­tochten en torenbeklim­mingen is het een fan­tas­tische belevenis om de Haar­lemse ka­the­draal aan de Leidse­vaart te bezoeken!

Vrij­dag & zater­dag 10.00 – 23.00 uur

  • Extra lange avondopen­stel­ling met sfeer­volle ver­lich­ting
  • Live orgel­mu­ziek met hobo, trompet en klarinet v.a. 10.00 uur
  • Koepel­tochten 11.00 – 21.00 uur
  • Rond­lei­dingen v.a. 11.00 uur
  • Kinder­acti­vi­teiten v.a. 10.00 uur
  • Muziek van Koor­school Haar­lem 18.45 – 22.00 uur

Zondag 11.30 – 17.00 uur

  • Koepel­tochten 11.30 – 17.00 uur
  • Rond­lei­dingen 11.30 – 17.00 uur
  • Kinder­acti­vi­teiten 11.30 – 17.00 uur
  • Live orgel­mu­ziek met hobo, trompet en klarinet v.a. 11.30 uur

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose