Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag - Je komt als geroepen

Zaterdag 28 mei • 10.30 uur • Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 14 maart 2016

‘Je komt als ge­roe­pen!’ Dat is het thema dat de werk­groep dit jaar heeft gekozen voor de Bavo­dag, een speciale dag voor vor­me­lin­gen uit ons bisdom. Het thema heeft alles te maken met de vraag waar jon­ge­ren momenteel mee bezig zijn. Aller­eerst met zich­zelf : “JE, komt als ge­roe­pen”, Wie ben ik, waar sta ik, wat stel ik voor, wat wil ik, wat kan ik… ?

Stuk voor stuk zijn ze bezig de grenzen te verkennen, de grenzen van zich­zelf en van de ander; de ouders, broers en zussen, de grenzen van school, leraren en leer­lin­gen.

Ge­roe­pen wor­den… Ze wor­den ge­roe­pen door hun ouders, door vrien­den, vrien­din­nen. Soms tot de orde ge­roe­pen, dan weer voor een opdracht. Maar ze zullen ook zo af en toe horen dat ze ‘als ge­roe­pen’ komen, wanneer ze uit eigen bewe­ging hulp bie­den, er zomaar voor iemand zijn. Wat of wie leidt hen daartoe ?

In de kerk noemen we die kracht; Heilige Geest, ook wel goede kracht, heel makende kracht, gaaf makend, her­stel­lende kracht. God is die kracht en daarom noemen we hem Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ben je gedoopt en met het vormsel willen we de jon­ge­ren ver­trouwd maken met de kracht van die geest, met het verhaal van Jezus Christus die vol was van die geest… dat is iets wat in deze periode in menig pa­ro­chie gebeurd en waar veel vrij­wil­li­gers, vanuit die­zelfde goede geest, Heilige Geest, aan mee­werken.

Het thema: ‘Je komt als ge­roe­pen!’ wordt dit jaar uit­ge­werkt in de ont­moe­tingen met mensen die op een bij­zon­dere manier in het leven staan, een bij­zon­dere ‘roe­ping’ hebben ontdekt. We werken het thema uit door middel van theater waar de jon­ge­ren actief in zullen wor­den betrokken en dit jaar zullen er ook tussen hemel en aarde, in het gewelf van de ka­the­draal bij­zon­dere ont­moe­tingen zijn met mensen die ver voor ons geleefd hebben en ver­tellen van hun ‘sta in het leven’, hun ‘roe­ping’. Kortom, allerlei ingrediënten voor een top­dag in de hoofd­kerk van ons bisdom.

De dag begint om 10.30 uur met zoals altijd een in­druk­wek­kende ope­ning, om 14.00 uur is de slot­vie­ring. De kerk gaat om 10.00 uur open. Inmiddels hebben alle vormsel­werk­groepen van ons bisdom die zich in de afgelopen 2 jaar hebben aangemeld het bericht van de Bavo­dag werk­groep gehad en beginnen de aanmel­dingen binnen te komen.

Werk­groep Bavo­dag: Marius Prein, Gijs Rurup, Arjan Smit en Nico Knol

Details

datum: zater­dag 28 mei 2016
tijd: van 10.30 tot ~ 15.00 uur (kerk gaat open om 10.00 uur)
plaats: Bavo­kathe­draal, Leidse­vaart 146, Haar­lem
in­for­ma­tie: bavo­daghaarlem@gmail.com

Aanmel­den van uw groep

U kunt de groep opgeven via het volgende email­a­dres: bavo­daghaarlem@gmail.com

Per opgave vragen we de volgende gegevens:
(voor ons is het héél be­lang­rijk dat alle items ingevuld wor­den!)

 • Voor- en achter­naam contact persoon
 • Adres
 • Post­co­de
 • Woon­plaats
 • Tele­foon­num­mer
 • Email­a­dres
 • Pa­ro­chie­naam (of de fusie-naam)
 • Eventueel kerklo­ca­tie
 • Adres
 • Post­co­de
 • Woon­plaats
 • Welk adres moet gebruikt wor­den om de in­for­ma­tie naar toe te zen­den
 • Aantal jon­ge­ren
 • Aantal bege­lei­ders

De kosten per persoon bedragen € 5
U kunt dit bedrag overmaken op: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. Bavo­dag Haar­lem
Vermeld hierbij uw contact­naam en de naam van pa­ro­chie.

Na de opgave ont­vangt u bij­tijds gegevens met betrek­king tot de plaats waar auto’s gepar­keerd kunnen wor­den en de laatste berichten m.b.t. de Bavo­dag.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose