Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag - Je komt als geroepen

Zaterdag 28 mei • 10.30 uur • Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 14 maart 2016

‘Je komt als ge­roe­pen!’ Dat is het thema dat de werk­groep dit jaar heeft gekozen voor de Bavo­dag, een speciale dag voor vor­me­lin­gen uit ons bisdom. Het thema heeft alles te maken met de vraag waar jon­ge­ren momen­teel mee bezig zijn. Aller­eerst met zich­zelf : “JE, komt als ge­roe­pen”, Wie ben ik, waar sta ik, wat stel ik voor, wat wil ik, wat kan ik… ?

Stuk voor stuk zijn ze bezig de grenzen te verkennen, de grenzen van zich­zelf en van de ander; de ouders, broers en zussen, de grenzen van school, leraren en leer­lin­gen.

Ge­roe­pen wor­den… Ze wor­den ge­roe­pen door hun ouders, door vrien­den, vrien­din­nen. Soms tot de orde ge­roe­pen, dan weer voor een opdracht. Maar ze zullen ook zo af en toe horen dat ze ‘als ge­roe­pen’ komen, wanneer ze uit eigen bewe­ging hulp bie­den, er zomaar voor iemand zijn. Wat of wie leidt hen daartoe ?

In de kerk noemen we die kracht; Heilige Geest, ook wel goede kracht, heel makende kracht, gaaf makend, her­stel­lende kracht. God is die kracht en daarom noemen we hem Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ben je gedoopt en met het vormsel willen we de jon­ge­ren ver­trouwd maken met de kracht van die geest, met het verhaal van Jezus Christus die vol was van die geest… dat is iets wat in deze periode in menig pa­ro­chie gebeurd en waar veel vrij­wil­li­gers, vanuit die­zelfde goede geest, Heilige Geest, aan mee­werken.

Het thema: ‘Je komt als ge­roe­pen!’ wordt dit jaar uit­ge­werkt in de ont­moe­tingen met mensen die op een bij­zon­dere manier in het leven staan, een bij­zon­dere ‘roe­ping’ hebben ontdekt. We werken het thema uit door middel van theater waar de jon­ge­ren actief in zullen wor­den betrokken en dit jaar zullen er ook tussen hemel en aarde, in het gewelf van de ka­the­draal bij­zon­dere ont­moe­tingen zijn met mensen die ver voor ons geleefd hebben en ver­tellen van hun ‘sta in het leven’, hun ‘roe­ping’. Kortom, allerlei ingrediënten voor een top­dag in de hoofd­kerk van ons bisdom.

De dag begint om 10.30 uur met zoals altijd een in­druk­wek­kende ope­ning, om 14.00 uur is de slot­vie­ring. De kerk gaat om 10.00 uur open. Inmiddels hebben alle vormsel­werk­groepen van ons bisdom die zich in de afgelopen 2 jaar hebben aangemeld het bericht van de Bavo­dag werk­groep gehad en beginnen de aanmel­dingen binnen te komen.

Werk­groep Bavo­dag: Marius Prein, Gijs Rurup, Arjan Smit en Nico Knol

Details

datum: zater­dag 28 mei 2016
tijd: van 10.30 tot ~ 15.00 uur (kerk gaat open om 10.00 uur)
plaats: Bavo­kathe­draal, Leidse­vaart 146, Haar­lem
in­for­ma­tie: bavo­daghaarlem@gmail.com

Aanmel­den van uw groep

U kunt de groep opgeven via het volgende email­a­dres: bavo­daghaarlem@gmail.com

Per opgave vragen we de volgende gegevens:
(voor ons is het héél be­lang­rijk dat alle items ingevuld wor­den!)

 • Voor- en achter­naam contact persoon
 • Adres
 • Post­co­de
 • Woon­plaats
 • Tele­foon­num­mer
 • Email­a­dres
 • Pa­ro­chie­naam (of de fusie-naam)
 • Eventueel kerklo­ca­tie
 • Adres
 • Post­co­de
 • Woon­plaats
 • Welk adres moet gebruikt wor­den om de in­for­ma­tie naar toe te zen­den
 • Aantal jon­ge­ren
 • Aantal bege­lei­ders

De kosten per persoon bedragen € 5
U kunt dit bedrag overmaken op: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. Bavo­dag Haar­lem
Vermeld hierbij uw contact­naam en de naam van pa­ro­chie.

Na de opgave ont­vangt u bij­tijds gegevens met betrek­king tot de plaats waar auto’s gepar­keerd kunnen wor­den en de laatste berichten m.b.t. de Bavo­dag.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose