Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsdag Heiloo op Katholiek Leven

gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2016

Flyer Gezinsdagen HeilooIn het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam werd in het weekend van 4 t/m 6 maart 2016 een Weekend van Barm­har­tig­heid Heiloo gehou­den. Zuster Maria Iuxta Crucem ssvm (blauwe zuster) ver­telt in een korte do­cu­mentaire van het nieuwe video­ka­naal van de bis­schop­pen Katho­liek Leven over het thema barm­har­tig­heid.

De Gezins­dag op 6 maart was extra bij­zon­der, omdat de KISI Kids na de H. Mis en de tra­di­tio­nele lunch een mini-musical speel­den: ‘De Barm­har­tige Vader’.

Volgende gezins­da­gen in Heiloo

  • zon­dag 10 april 2016
  • zon­dag 8 mei 2016
  • zon­dag 5 juni 2016

Meer in­for­ma­tie

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose